31 października 2018 r. odbyło się zebranie Społecznej Rady SP ZOZ. Przedstawiciele inwestora wraz z władzami powiatu przedstawili zebranym przedstawicielom poszczególnych gmin oraz mediom postęp robót budowlanych. Wszystko przebiega zgodnie z planem.

W pierwszej części wykonawcy (Infracon oraz Komputronik) dokonali wraz z Inżynierem Kontraktu firmą KAROX (przedstawiciel inwestora czyli powiatu) aktualizacji stanu przeprowadzonych dotychczas prac na terenie budowy. Przeanalizowano również kolejne elementy, jakie realizowane będą w najbliższych tygodniach. Według raportu wykonawcy przedstawionego w formie elektronicznej na ekranie, stan zaawansowania prac przedstawia się następująco:

Zakończono jednostronny montaż płyt gipsowo – kartonowych na parterze oraz I piętrze, a na II piętrze wykonano około 90 procent jednostronnego płytowania. W piwnicy zamontowano około 50 procent płyt gipsowo – kartonowych. Od 5 listopada ruszają prace związane z układaniem wełny w ściankach działowych.

Wykonano również około 95 procent tynków cementowo – wapiennych w piwnicach. Jak wyjaśnił kierownik budowy Adam Buko, wykonawca zdecydował się na zastosowanie znacznie trwalszych tynków cementowo – wapiennych, bowiem dolne kondygnacje budynku należą do pomieszczeń kategorii „mokrych”. Nie oznacza to, że w dolnych kondygnacjach zalegać będzie woda. Są one poddane po prostu znacznie większemu i długofalowemu wpływowi wilgoci. Trwalsza technologia pozwoli uniknąć konieczności wcześniejszych niż zaplanowano remontów eksploatacyjnych. Prace tynkarskie ruszyły także na kolejnych kondygnacjach. Położono również około 60 procent instalacji elektrycznych całego obiektu.

W nowym budynku zamontowano około 70 procent kanałów wentylacyjnych w piwnicy, wykonano docelowe odprowadzenie wody z dachu – instalacja kanalizacji deszczowej, rozprowadzono około 90 procent przewodów instalacji C.O. na parterze oraz I piętrze i wykonano kanalizację sanitarną podposadzkowa (wewnętrzną). Również na początku listopada rozpoczynają się prace dotyczące gazów medycznych zarówno wewnątrz jak i podłączenia do zewnętrznego obiektu, a także rozpocznie się rozprowadzanie instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dookoła budynku.

Na spotkaniu z przedstawicielami samorządów starosta Mariusz Roga poinformował, że choć umowa na oddanie budynku mówi o zakończeniu prac 31 grudnia 2018 roku, to z kilku realnych przyczyn, oficjalne oddanie budynku do użytku odbędzie się w lutym.

Mamy tu funkcjonujący obiekt szpitalny. Trzeba to zrobić  w sposób przemyślany. Są to prace, które mamy zaplanowane i będą wykonane jednak nie wszystkie zostaną zrobione do 31 grudnia. Skomplikowane są zwłaszcza przebicia do cały czas funkcjonującej części starej budynku oraz odbiory specjalistycznych urządzeń. Ponadto cały obiekt będzie musiał przejść próby wyłączania podstawowego zasilania energetycznego i przechodzenia na zasilanie awaryjne – wyjaśniał starosta.

Starosta Roga poinformował, że dotychczas gminy Powidz i Ostrowite wywiązały się z zobowiązanych płatności (pomoc finansowa gmin na rozbudowę szpitala). Z pozostałymi gminami podpisane będą aneksy umów z przesunięciem wspomnianych płatności. Swoją deklarację płatności na 2019 rok od początku deklarowały gminy – Strzałkowo i Miasto Słupca.

Mariusz Roga poinformował ponadto, że inwestor czyli powiat z powodu nieprawidłowo wykonanej dokumentacji pierwotnej zamierza wejść na drogę sądową z pierwszym projektantem nowej części szpitala w celu pokrycia kosztów niedociągnięć z polisy ubezpieczeniowej projektanta. W podsumowaniu starosta Roga podziękował wszystkim za współpracę, bowiem w związku z zakończeniem kadencji samorządu powiatowego, było to ostatnie spotkanie obecnych przedstawicieli Zarządu Powiatu z członkami Rady Budowy.

Po spotkaniu, jego uczestnicy wzięli udział w wizji lokalnej na terenie budowy. Postęp prac w stosunku do poprzedniej wizyty samorządowców jest naprawdę imponujący – skomentowali goście.

foto/dron – Twoja Słupca.pl