kondolencje

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt, wyznaczyły bezimienne krzyże…
Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska – coraz bliżej!

I myśmy szli i szli – dziesiątkowani! Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg…
I przez Ludową przeszliśmy – niepokonani, aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!

Marsz Sybiraków

***

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Juliana Ziarno

członka Słupeckiego Koła Związku Sybiraków

wchodzącego w skład Powiatowej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim

***

Julian Ziarno r. 1930, ur. w Wolicy Drewlańskiej woj. lwowskie;
w latach 1940-1946 na zesłaniu; od maja 2000 r. mieszkaniec Słupcy;
napisał „Pamiętnik Sybiraka”

***

zmarł 16 sierpnia 2021 r. w wieku 90 lat

 

Łączymy się w bólu z Rodziną, Przyjaciółmi i Znajomymi Zmarłego

 

/-/ Czesław Dykszak                     /-/ Jacek Bartkowiak

  wicestarosta słupecki                      starosta słupecki

/-/  Piotr Gałan

przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego wraz z radnymi