„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” ks. Jan Twardowski

***

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kazimierza Kazimierczaka

starosty słupeckiego

/30.11.2001 – 18.11.2002/

wicestarosty słupeckiego

/01.01.1999 – 30.11.2001/

prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy

Łączymy się w bólu z Rodziną, Przyjaciółmi i Znajomymi Zmarłego

/-/Czesław Dykszak                        /-/Jacek Bartkowiak

wicestarosta słupecki                     starosta słupecki