Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Szczepana Babacza /1946-2021/

zmarł 7 lutego 2021 r.

– pierwszego w historii powiatu słupeckiego sekretarza urzędu Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Szczepan Babacz funkcję sekretarza w Starostwie Powiatowym w Słupcy pełnił od 01.02.1999 r. do 31.03.2003 r. Ponadto był czynnie zaangażowany w działania strażaków ochotników – związany z jednostką OSP w Lądku; był członkiem prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupcy, jak również członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego, kadencji 2017-2022.

Wyrazy współczucia, słowa otuchy

– żonie, dzieciom z rodzinami, znajomym i przyjaciołom śp. Szczepana Babacza

składa Zarząd i Rada Powiatu Słupeckiego.