„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”ks. J. Twardowski

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

WALDEMARA MIERNIKA

(po ciężkiej chorobie zmarł 26 listopada 2018 r.)

 

Radnego Powiatowego IV i V kadencji (2010-2014; 2014-2018),

Członka Zarządu Powiatu IV kadencji,

Dziennikarza Gazety Słupeckiej

Społecznika i Kolegi

Łączymy się w bólu z Rodziną,

Znajomymi i Przyjaciółmi Zmarłego

 

 

 /-/Szymon Grzywiński          /-/Mariusz Roga

Wicestarosta Słupecki             Starosta Słupecki