W związku z pracami prowadzonymi przez Komendę Główną Policji, polegającymi na modernizacji systemu resortowej łączności telefonicznej, zmienia się sposób wybierania numerów telefonów stacjonarnych do jednostek Policji. Zapraszamy na stronę internetową słupeckiej policji celem zapoznania z nowa numeracją. UWAGA – nie ulega zmianie numer alarmowy 112 obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 

Nowe numery zbudowane są z następujących składowych:

47 – początek numeracji – prefiks sieci MSWiA i Policji 

77 – wyróżnik dla województwa wielkopolskiego 

38 – wyróżnik dla policji powiatu słupeckiego

xxx  – ostatnie trzy cyfry przypisane są do konkretnego policyjnego abonenta KPP w Słupcy

 

Nowa numeracja telefonów Policji w Wielkopolsce będzie wyglądać następująco:

47 77 xx xxx

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy 

TEL. DO DYŻURNEGO: 47 77 412 00
TEL. DO KOMENDANTA/SEKRETARIAT:  47 77 412 10

 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

TEL. DO DYŻURNEGO:  47 77 131 11
TEL. DO KOMENDANTA/SEKRETARIAT:  47 77 131 10

 

Wszystkie  telefonów stacjonarnych są widoczne na policyjnych stronach internetowych.

Zakłada się, że do września będzie obowiązywał okres przejściowy. Mieszkańcy będą mogli dzwonić zarówno na stare numery, jak i na nowe. Po tym okresie dotychczasowa numeracja zostanie wyłączona.