I N F O R M A C J A

Punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich mieszczący się w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13,

od 14 stycznia 2019 r, zostanie przeniesiony

  do budynku Starostwa Słupeckiego przy ul. Poznańskiej 18.