W składzie Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego nastąpiły zmiany personalne. Podczas dzisiejszej (29.09.) sesji wygaszono mandaty członka rady Konrada Wilczewskiego oraz przewodniczącego Mateusza Góreckiego.
 
Konieczność dokonania zmian podyktowana była zakończeniem przez uczniów nauki w powiatowych szkołach średnich. Aby uzupełnić skład Młodzieżowej Rady powołano kolejne osoby, które w wyborach na poziomie swoich szkół znajdowały się na liście kandydatów z największą liczbą głosów. Nowymi radnymi zostały: Zofia Kasprzyk i Zofia Sikorska.
 
W sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego wziął udział Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki oraz Piotr Gałan, przewodniczący „dorosłej” Rady Powiatu.