21. finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, który odbył się 10 stycznia br. w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie. Najlepszym szkołom z całej Polski gratulowała Kapituła Rankingu, rektorzy i prorektorzy uczelni, prezydenci miast, reprezentanci władz oświatowych.

W rankingu techników PERSPEKTYWY 2019 znalazło się Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, na wysokim 23 miejscu w Wielkopolsce, co daje 280 miejsce na sklasyfikowane technika. To najwyższy wynik w historii szkoły, dzięki któremu Ekonomik po raz drugi otrzyma BRĄZOWĄ TARCZĘ PERSPEKTYW 2019 dla najlepszych techników w Polsce.

W rankingu liceów ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 znalazło się Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, na 35 miejscu w Wielkopolsce i 464 miejsce w Polsce. Przypomnijmy, iż LO Słupca już trzykrotnie (2013, 2015 i 2018 r.) otrzymało tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY przyznawany najlepszym  liceom w Polsce. W br. LO otrzymało tytuł SREBRNEJ SZKOŁY.

We wspomnianych dwóch rankingach startowało/ocenianych było: 500 techników i 1000 liceów ogólnokształcących z całego kraju. Gratulujemy!

Liceum lub technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie. Nasz Ranking pokazuje te polskie szkoły średnie, które robią to najlepiej. Nie sposób przecenić wagi tych 4 lub 5 lat u progu dorosłości. Dlatego tak ważny jest wybór liceum i technikum odpowiedniego do ambicji i predyspozycji nastolatka. Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce, umożliwiająca porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron, wyników na tle konkurencji. Pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć. (…) – czytamy na stronie perspektywy.pl

JAK PORÓWNYWANE SĄ SZKOŁY

Pod względem metodologicznym – od wprowadzenia w roku 2011 jako głównego kryterium wyników matury – ranking zmienia się w niewielkim stopniu i zawsze po długich konsultacjach. Dzięki temu co roku powstaje szczegółowa i wiarygodna „fotografia” polskich szkół średnich. Porównując kolejne edycje, można w sposób uprawniony wyciągać wnioski na temat stanu polskiej edukacji.

Do 2010 roku nasz Ranking Liceów i Techników był rankingiem jednokryterialnym, opartym na wynikach olimpiad przedmiotowych i zawodowych finansowanych przez MEN i znajdujących się w rejestrze ministerstwa. Musieliśmy oprzeć się na tym wyznaczniku, bowiem w pierwszych latach tworzenia rankingu to olimpiady były jedynym kryterium pozwalającym obiektywnie porównać szkoły z całej Polski. W tegorocznym rankingu uwzględniliśmy 54 olimpiady krajowe oraz 14 olimpiad międzynarodowych.

Partnerami Perspektyw są od początku tworzenia rankingu przewodniczący i sekretarze komitetów głównych olimpiad. Odkąd mamy w Polsce stabilny i sprawny system egzaminów zewnętrznych, wiarygodne dane uzyskujemy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Szczególne podziękowania kierujemy zatem, jak co roku, do ich dyrektorów i pracowników.

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

Zainteresowanych tegorocznymi wynikami aż 1500. najlepszych w kraju szkół średnich zapraszamy TUTAJ