Nauczyciel i księgowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie: Beata Nawrocka i Bożena Wstawska, otrzymały odznaczenia państwowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenie nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, za wyróżniającą się działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę za sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Nagrody wręczył Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł. Uroczystość odbyła się 20 października 2020 r. w Pałacu Tłokinia.