19 listopada br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych (klasy: 1T, 1B, 1C, 2 Ta, 2Tb, 2A) oraz grupy uczniów z LO i ZSE w Słupcy wzięli udział w „Profilaktycznym spotkaniu autorskim – Jeden z nas” z 17-letnim pisarzem Filipem Porębskim. Spotkanie prowadzili uczniowie ZSZ: Greta Kruszyńska (4Ti) i Krzysztof Żminkowski (3Tc).

Na początku prowadzący zapoznali uczestników z krótką, ale bogatą w osiągnięcia biografią młodego pisarza. W dalszej części Filip odpowiadał na liczne pytania prowadzących oraz uczestników
spotkania. Pytania dotyczyły nie tylko warsztatu pisarskiego książek i scenariuszy teatralnych, ale również życia prywatnego i problemów młodzieży w wieku dorastania. Celem spotkania było wskazanie młodzieży, iż wybór wartościowej lektury jest najlepszym „pokarmem dla umysłu”, a pisanie książek może być sposobem na przelanie naszych wewnętrznych rozterek na papier. Uczniowie mieli okazję poznać swojego rówieśnika, który kroczy własną drogą i nieustannie rozbudowuje swój potencjał, co jest dowodem na to, iż pasje i zainteresowania są najlepszą alternatywą na unikanie niebezpieczeństw wieku dojrzewania.

Było to kolejne spotkanie zorganizowane dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat słupecki. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego.

txt – zsz slupca