27 lutego – XIX sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XIX sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 1430

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 r.
 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 r.
 8. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy .
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 

1940-2020 – 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej – apel do mieszkańców powiatu słupeckiego

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. W tym roku przypada 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Zapewne planowane są uroczystości w gminach i miastach naszego powiatu, gdzie posadzono już Dęby Katyńskie, które są symbolem pomordowanych żołnierzy i policjantów pochodzących z naszego terenu.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców naszego powiatu, że jeżeli są w posiadaniu informacji, dokumentów, iż członkowie rodzin zginęli w miejscach kaźni – a nie zostali jeszcze upamiętnieni Dębami Katyńskimi, o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w Słupcy lub Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Zobacz więcej →

Dla kogo stypendia i jak je znaleźć?

Na rzecz popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych, od ponad 10 lat, działa Fundacja Dobra Sieć. Od 2006 r. prowadzony jest przez Fundację portal www.mojestypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadzono ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Ponadto na portalu publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. W 2018 r. Fundacja przeprowadziła kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych. Na jego podstawie opracowana została broszura “Stypendia.Co? Gdzie? Jak? – w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce.

szczegóły – Dla kogo stypendia i jak je znaleźć? TUTAJ 

 

Harmonogram posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu

 

Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

Komisja Rewizyjna

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 27.02.2020 r.

Godz. 1330

 

1.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
  Komisja Skarg Wniosków

i Petycji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 27.02.2020 r.

Godz. 1400

 

1.      Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2019 rok.
2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

26.02.2020 r.

godz. 1430

 

1.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.

2.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

3.      Zaopiniowanie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.

4.      Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji za rok 2019.

3.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

25.02.2020 r.

godz. 1300

 

1.      Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Słupeckiego w 2019 roku.

2.      Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Słupeckiego w 2019 roku.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r.

4.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

5.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za rok 2019.

4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

24.02.2020 r.

godz. 740

 

1.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

2.      Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej za rok 2019.

 

5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

24.02.2020 r.

godz. 1400

 

1.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.

2.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

3.      Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2019.

 

6.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

27.02.2020 r.

godz. 1430

 

 

ZSZ Słupca w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Udział Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego  w projekcie

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

podprojekt: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który miał  na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji technologicznych i komunikacyjnych nauczycieli i uczniów wielkopolskich

17.10.2017 r. w ramach pozakonkursowego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy a Ośrodkiem Doskonalenia i Dokształcania Nauczycieli z siedzibą w Poznaniu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2018/2019.

W projekcie wzięło udział 15 uczniów z klas I, II oraz III uczących się w zawodzie technik informatyk, którzy realizowali podprojekt edukacyjny – Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. ULI był to cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu programowania i robotyki. Do udziału w projekcie wyznaczono również nauczycieli ZSZ Słupca, którzy odbyli cykl szkoleń mających na celu doskonalenie zawodowe.

Kwalifikacja do udziału w projekcie “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”  umożliwiła przede wszystkim zaoferowanie naszym uczniom całego wachlarza ciekawych zajęć edukacyjnych oraz pozwoliła jeszcze bardziej rozwinąć ich kompetencje cyfrowe.

Efektem projektu jest również unowocześnienie infrastruktury placówki, rozwój zaplecza dydaktycznego i doposażenie w nowoczesny sprzęt, czyli: budowę sieci WiFi  w budynku szkoły, wyposażenia pracowni przedmiotowych w laptop oraz  tablety, tworzenie aplikacji i narzędzi pracy zdalnej zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.

 

 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej – zapraszamy do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych

16 marca 2020 r., o godz. 10 00, w Starostwie Powiatowym w Słupcy (ul. Poznańska 20, Sala Herbowa) rozpocznie się Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej, stanowiący pierwszy etap XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej.

Celem konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Honorowym patronem Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej jest Starosta Słupecki, natomiast honorowymi patronami XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej są Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Magdalena Żychowicz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy, tel. 63 275 86 46; rzecznik.konsumentow@powiat-slupca.pl

 

ZUS, ZNP, KPP – 20 lutego zapraszają na bezpłatne szkolenie

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Słupcy, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Słupcy i Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

zapraszają 20 lutego 2020 roku o godzinie 15:00 na bezpłatne szkolenie

Podczas spotkania omawiane będą następujące zagadnienia:

 1. Nauczycielskie Świadczenia Kompensacyjne
 2. Platforma Usług Elektronicznych – narzędzie kontaktu z ZUS
 3. Bezpieczeństwo w Sieci

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej ul. Ratajczaka 1 w Słupcy

 

Wyjaśnimy Państwu, między innymi:

 1. zasady przyznawania świadczeń kompensacyjnych
 2. korzyści wynikające z posiadania PUE
 3. zasady, które pomogą uniknąć wielu pułapek w Internecie

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa

na adres e-mail: Poznan2-Sekretariat-2@zus.pl