Walne Stowarzyszenia A2 Wielkopolska

Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak uczestniczył dziś (19.10.) w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska, które odbyło się w Starym Mieście k. Konina.

Stowarzyszenie skupia gminy położone wzdłuż autostrady A2, a jego celem jest promocja regionów dla pozyskania inwestorów.

Dzisiejsze zgromadzenie wybrało nowy zarząd, którego starosta Jacek Bartkowiak został członkiem. Prezesem ponownie wybrano wicestarostę wrzesińskiego Waldemara Grzegorka, w komisji rewizyjnej zasiądzie natomiast Artur Miętkiewicz, wójt Gminy Lądek. Funkcję skarbnika pełnił będzie gospodarz dzisiejszego zebrania – Dariusz Puchała, wójt Gminy Stare Miasto.

Podczas spotkania omówiono m.in. wspólne działania promocyjne na lata 2022 – 2023.  

Bażanty trafiły do kół łowieckich

566 sztuk bażantów trafiło w ubiegły piątek (15.10.) do kół łowieckich gospodarujących na terenie powiatu słupeckiego.

W ramach odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierzyny łownej w lasach powiatu słupeckiego, na terenie Szkółki Leśnej Powidz rozdysponowano między 15 kół łowieckich 566 szt. bażantów. Przekazania młodych ptaków dokonał wicestarosa Czesław Dykszak, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Henryk Tylman oraz radni powiatowi – Stefan Zieliński i Jerzy Orchowski.

Przed dokonaniem podziału bażancich kur i kogutów miało miejsce widowiskowe wypuszczenie ptaków w łowisko.

Tereny leśne powiatu słupeckiego, wskutek działalności restytucyjnej, osiągają coraz wyższy poziom występowania gatunków, które uchodziły do niedawna za zagrożone. Wynika to z dużej troski i znajomości problemu, nie tylko przez bezpośrednio zainteresowanych łowiectwem, lecz także pracowników samorządowych. Nieodpłatna pomoc ze strony starostwa na zasiedlanie bażantów na terenach najbardziej zbliżonych do ich naturalnego bytowania trwa nieprzerwalnie od 2005 r. Dotychczas zakupiono ponad 5 250 szt. bażantów i 840 szt. kuropatw, wydając na ten cel ponad 157 tys. zł.

Fot. Jerzy Orchowski

Przekazanie obrazów i Dzień Edukacji Narodowej w liceum

Kolekcja pięćdziesięciu obrazów autorstwa słupczanina Józefa Ostrowskiego, nauczyciela, fotografa i malarza z zamiłowania została przekazana przez rodzinę nieżyjącego już artysty Liceum Ogólnokształcącemu w Słupcy. Akt darowizny podpisali syn malarza Zbigniew Ostrowski oraz dyrektor LO Tadeusz Raczkowski.

Józef Ostrowski (1916 – 2007) był absolwentem Publicznej Szkoły Powszechnej im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz tutejszego Seminarium Nauczycielskiego. Przez 40 lat prowadził w Słupcy zakład fotograficzny, w wolnych chwilach pasjami malował. Pozostały po nim obrazy, na których uwieczniał krajobrazy, martwą naturę, sceny batalistyczne, a także architekturę miasta, w którym żył. Artystyczną spuściznę autor skrzętnie gromadził i przechowywał, a po jego śmierci czyniła to rodzina. W miniony piątek (15.10.), aktem darowizny, kolekcja dzieł lokalnego malarza została przekazana słupeckiemu Liceum Ogólnokształcącemu przez syna Zbigniewa. W uroczystości wzięli również udział wnukowie Józefa Ostrowskiego. Obrazy eksponowane są w budynku LO na trzecim piętrze.

Uroczystość przekazania kolekcji połączona była z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, podczas których uhonorowano nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego oraz pracowników administracji i obsługi. Akademię zwieńczył montaż artystyczny uczniów liceum pod kierownictwem polonistki Anny Halaby. 

Starostę Powiatu jako przedstawiciela organu prowadzącego reprezentowała Anita Kubicka, kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Anna Halaba,
 2. Marzena Wojtkowiak
 3. Jolanta Biadasz
 4. Anna Zielińska
 5. Władysław Radliński

Nagrody za ofiarną pracę dla pracowników administracji i obsługi:

 1. Alina Neumann
 2. Waldemar Stefański

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego w 2022 roku.

SR.524.11.2021 formularz zgloszeniowy na członków komisji

Uchwała nabór na członków komisji konkursowej NPP 2022

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słupcy świętował dziś (15.10.) Dzień Edukacji Narodowej.

Kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni zostali wyróżnieni przez dyrektor placówki Annę Mydłowską. Życzenia złożył również wicestarosta Czesław Dykszak oraz kierownik Wydziału Oświaty i Promocji starostwa – Anita Kubicka. Uroczystość została uświetniona barwnym występem artystycznym w wykonaniu uczniów i nauczycieli ośrodka.

 Nagrody z okazji DEN w SOSW w Słupcy

               Wyróżnieni nauczyciele:

 1. Dorota Lewandowska
 2. Ewa Kierzek-Gulczyńska               
 3. Joanna Grzempka
 4. Agnieszka Dębska                                           
 5. Katarzyna Siwińska
 6. Marlena Szplet
 7. Izabela Romańska
 8. Magdalena Adamczyk
 9. Magdalena Małysz                                            
 10. Adrian Adamczyk
 11. Anna Stoińska                                           
 12. Anna Błażejewska                                                          
 13. Anna Czajkowska

 Wyróżnieni pracownicy niepedagogiczni:

 1. Barbara Tomczak
 2. Iwona Jarecka
 3. Elżbieta Pirucka
 4. Arleta Jurgielewicz
 5. Barbara Kubaszewska
 6. Ewa Muszyńska-Wiatrowska
 7. Andrzej Janus
 8. Halina Jarząbek
 9. Jadwiga Matyjaszek