Koncert Filharmonii Poznańskiej w Lądzie

30 września zapraszamy na wyjątkową ucztę muzyczną do Lądu, gdzie chcemy spotkać się z Państwem i wspólnie delektować 𝐌𝐒𝐙𝐀̨ 𝐊𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀̨, którą Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej 𝘗𝘰𝘻𝘯𝘢𝘯́𝘴𝘬𝘪𝘦 𝘚ł𝘰𝘸𝘪𝘬𝘪 i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Macieja Wielocha wykona o godz.: 18:00 w kościele pw. NMP i św. Mikołaja (Ląd nad Wartą).
 
Chórowi i Orkiestrze towarzyszyć będą soliści: Agnieszka Adamczak (sopran), Małgorzata Woltmann-Żebrowska (alt), Damian Żebrowski (tenor) i Szymon Raczkowski (bas).
 
W programie: Stanisław Moniuszko – II Litania ostrobramska, Wolfgang Amadeus Mozart – Msza koronacyjna C-dur KV 317.

Podsumowanie sezonu sportowego PMOS

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy kierowany przez Wojciecha Henke podsumował dziś (13.09.) miniony sezon sportowy i przedstawił plan zawodów sportowych na rok szkolny 2023/2024.
 
W spotkaniu uczestniczyli trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego, którym starosta Jacek Bartkowiak dziękował za poświęcenie w pracy z młodymi mieszkańcami naszego powiatu.
 
Wśród największych sukcesów młodych sportowców możemy wymienić między innymi:
 
👉 II miejsce w województwie ZSE w Słupcy w piłce nożnej chłopców,
👉 V miejsce w województwie ZSE w Słupcy w szkolnej lidze lekkoatletycznej,
👉 I miejsce w biegu na 600 metrów Oliwiera Wrzesińskiego z SP 3 w Słupcy na zawodach wojewódzkich,
👉 SP 3 w Słupcy – IV miejsce na festiwalu sztafet 4×100 metrów chłopców na zawodach rangi wojewódzkiej.
 
Przed nami kolejny rok zmagań sportowych… już 20 września na stadionie w Słupcy odbędzie się – współorganizowana przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – Wojewódzka Inauguracja Roku Sportowego. Zawody połączone będą z festiwalem sztafet.
 
Tydzień później – 27.09. w Zagórowie – sztafetowe biegi przełajowe na inaugurację sportowego roku szkolnego w naszym powiecie.
 
Wszystkim młodym sportowcom życzymy powodzenia w zbliżających się zawodach.
 

Jeszcze miesiąc utrudnień na drodze z Jaroszyna do Słupcy

W październiku mają zakończyć się prace związane z przebudową drogi powiatowej łączącej Słupcę z Zagórowem. Według kierownika budowy – obecnie prace są na poziomie zaawansowania określonym na około 65 %.
 
Starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak i dyrektor PZD Michał Klotschke sprawdzili dziś (13.09.) jak wygląda postęp robót.
Obecnie trwa wykonywanie nasypów, układanie kostki brukowej, układanie krawężników i wpustów oraz inne prace, które poprzedzają układanie masy bitumicznej w pasie drogi.
 
Należy pamiętać że cały odcinek od Słupcy do Jaroszyna i w Lądzie przed mostem jest terenem budowy, co sprawia, że trzeba zachować w jego obrębie szczególną ostrożność.
 
Inwestycja prowadzona jest przez Powiat Słupecki dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”. Koszt inwestycji wynosi około 12 milionów złotych.
 
 

Powiat poprawi bezpieczeństwo przy feralnym skrzyżowaniu

Kilka osób poszkodowanych, zniszczenia, rozbite samochody… to bilans wypadku, który kilka dni temu miał miejsce na skrzyżowaniu dróg powiatowej i gminnej w Woli Koszuckiej w gminie Lądek.
 
Mimo prawidłowego oznakowania aktywnymi znakami STOP, które zainstalowano podczas niedawnego remontu, nie wszyscy kierowcy zachowują w tym miejscu ostrożność.
 
Starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Klotschke udali się dziś (13.09) na miejsce zdarzenia, by sprawdzić możliwości zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.
 
Kilka koncepcji zrodziło się podczas oględzin i po analizie zostaną wdrożone w życie.
Droga powiatowa biegnąca przez Wolę Koszucką w kierunku Lądku jest na liście oczekujących na remont.
 
Powiat Słupecki podejmie działania by pozyskać środki zewnętrzne na ten cel.
 
 
 

Nowe laptopy dla podopiecznych SOSW

Trójka podopiecznych z czwartej klasy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy otrzymało dziś (13.09.) nowe laptopy z rąk starosty Jacka Bartkowiaka, kierownik wydziału oświaty słupeckiego starostwa Justyny Lisowskiej oraz dyrektor SOSW Anny Mydłowskiej.
 
Nowe komputery trafiły do dzieci w ramach programu rządowego „Dzieci i młodzież muszą mieć kompetencje cyfrowe, aby się sprawnie poruszać we współczesnym świecie” – podkreślał premier Mateusz Morawiecki ogłaszając program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli.
 
Starosta przekazując uczniom SOSW nowy sprzęt życzył przede wszystkim, by ten rok szkolny był dla nich owocny, w czym mogą pomóc właśnie przekazane laptopy.
 

Nabór członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, Nieodpłatnej Mediacji i Edukacji Prawnej na terenie Powiatu Słupeckiego.

  1. Starosta Słupecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2023 poz. 571) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego.
  2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
  3. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przekazać w terminie od dnia 13.09.2023 r. do dnia 26.09.2023 r., do godziny 15.00:
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, 62 – 400 Słupca, ul. Poznańska 20;
  • osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 (budynek główny);
  • faxem: 63 275 86 80;
  • e-mailem na adres: powiat@powiat-slupca.pl
  1. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Słupeckiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego

Formularz zgłoszeniowy

PFRON dofinansuje DPS-y w Strzałkowie i Zagórowie

W ramach pierwszego naboru nowego programu PFRON – „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA” pozytywnie oceniono wnioski złożone przez Domy Pomocy Społecznej w Zagórowie oraz w Strzałkowie. Obydwie placówki otrzymały dofinansowanie w wysokości 80% planowanych kosztów.
 
W ramach pozyskanych środków w strzałkowskim DPS-ie wyremontowane zostanie wejście do budynku mieszkalnego wraz z podjazdem i wymienione drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego. Natomiast w Zagórowie obiekt zyska platformę przyschodową. Całkowita kwota dofinansowania to 129 856,00 zł, a wartość inwestycji 267 320,00 zł. Wkład własny wyniesie 53 464,00 zł.
 
Celem Programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.
 
Program realizowany jest w ramach czterech modułów:
 
Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez podmioty wskazane w rozdziale 2 pkt 1 lit. a-c.
Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.
 
Fot. Zdjęcie poglądowe

Promowali program „Profilaktyka 40+”

Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i Marlena Sierszchulska, dyrektor Szpital w Słupcy prowadzili dziś (08.09.) na miejscowym targowisku akcję promocyjną badań diagnostycznych w ramach programu „Profilaktyka 40+”.
 
Program skierowany jest do osób, które mają 40 lat lub więcej, górna granica wieku nie jest określona. Każdy chętny może i powinien skorzystać z bezpłatnego pakietu w szpitalnym laboratorium, w ramach którego przebadany/a zostanie m.in. w zakresie morfologii krwi obwodowej, stężenia cholesterolu, stężenia glukozy, funkcji wątroby, poziomu kreatyniny i innych parametrów.
 
Pomocy w uzyskaniu e-skierowania udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy – pok. 8 i 15, tel. 63 275 86 51 oraz 63 275 86 28.