Wizyta Wojewody Wielkopolskiego w Powiecie Słupeckim

We wtorek 22 września teren Powiatu Słupeckiego odwiedził Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Pierwszym punktem jego wizyty było 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego oraz  33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Wojewoda podczas rozmów z gen.bryg.pil. dr inż. Krzysztofem Curem – dowódcą 3.SLT oraz dowódcą  33 BLT płk dr inż. pil. Krzysztofem Szymańcem poruszył między innymi tematy amerykańskich inwestycji oraz rozbudowy infrastruktury bazy lotniczej.  Następnie gościowi zaprezentowano sprzęt wykorzystywany na powidzkim lotnisku, przybliżono możliwości operacyjne samolotów C-130E Hercules, które od ponad dekady służą w Siłach Powietrznych.

Następnym punktem wizyty na terenie gminy Powidz, było spotkanie z radnymi, sołtysami, kierownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, które miało miejsce w Gminnym Domu Kultury. Podczas dyskusji pojawiły się tematy dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej (tak zwanych dróg obronnych) i możliwych ograniczeniach   komunikacyjnych podczas trwania tych prac. W trakcie spotkania nastąpiło przekazanie na ręce Wójta Gminy Powidz Pana Jakuba Gwita, symbolicznego czeku na  kwotę prawie 12 milionów złotych na budowę oczyszczalni ścieków.

Kolejnym miejscem do którego udał się Wojewoda, był słupecki szpital. Tam w asyście Starosty Powiatu Słupeckiego Jacka Bartkowiaka, Wicestarosty Czesława Dykszaka oraz dyrektora, lekarzy, pielęgniarek i pracowników administracyjnych, nastąpiło podpisanie umowy i przekazanie miliona zł z rezerwy Premiera Mateusza Morawieckiego na doposażenie bloku operacyjnego.  Wkład Powiatu Słupeckiego dodatkowo będzie wynosił 250 tys. zł a całkowita wartość zadania wyniesie 1 250 000,00 zł

Ostatnim punktem wizyty na terenie Powiatu Słupeckiego była gmina Ostrowite i otwarcie odcinka drogi w Sierniczu Małym. Została ona  wyremontowana w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Również w Sierniczu Małym, Wojewoda wraz ze Starostą Jackiem Bartkowiakiem i Wicestarostą Czesławem Dykszakiem, podpisali umowę dofinansowania budowy ścieżki rowerowej z Giewartowa do Kosewa. Całkowita wartość zadania wynosi: 1 999 906,66 zł. Dofinansowanie: 1 575 605,32 zł. Wkład własny: 424 301,34 zł, w tym: -Powiat Słupecki: 212 150,67 zł, Gmina Ostrowite: 212 150,67 zł.

 

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – 21.09.2020 r.

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 21.09.2020 r. godz. 11:00
1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 9 osób
– od początku – 407 osób
2. Hospitalizowane są 4 osoby
3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 56 osób, w tym: 28 graniczne, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 7 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 21 z decyzji PPIS
– od początku 1898 osób w tym: 1248 graniczne, 481 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną ,56 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 113 z decyzji PPIS
4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 14 osób
– od początku – 48 osób
– izolatorium – 1 osoba
5. Liczba osób zakażonych koronawirusem:
– aktualnie – 19 osób
– w ostatniej dobie – 1
– od początku – 23 osoby
– ozdrowieńcy – 4
6. Pobrane wymazy od początku – 1258
– wynik ujemny – 1235
– wynik dodatni – 23
7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.

Wspaniały wrześniowy RAJD ROWEROWY – Piękny nasz Powiat Słupecki

Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy był organizatorem rajdu rowerowego pn. „Rajd rowerowy – Piękny nasz Powiat Słupecki”. W minioną, słoneczną niedzielę, 20 września 2020 r., 150 cyklistów wyruszyło drogami naszego powiatu, aby spotkać się na mecie w m. Salamonowo gm. Ostrowite. Wielką pomocą w bezpiecznym przeprowadzeniu rajdu służyli funkcjonariusze Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Słupcy oraz rowerzyści z grupy SGR Racing Team.    

Zobacz więcej →

Pracownik Starostwa doktorantem na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Miło nam poinformować, iż Artur Nowak – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy został doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obejmie on jedno z zaledwie dwóch miejsc, które zgodnie z zarządzeniem Rektora uczelni,  zostały wyznaczone w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Kompetencje i dorobek naukowy kandydatów, oceniała komisja złożona z 5 Profesorów specjalizujących się w danej tematyce. Doktorant przez najbliższe 4 lata,  będzie  między innymi prowadził badania naukowe, przygotowywał rozprawę doktorską oraz prowadził zajęcia ze studentami.

Życzymy sukcesów naukowych!

Komunikat COVID-19 – w Słupcy uruchomiony został Punkt Pobrań Wymazów

Od 9 września 2020 r. lekarze rodzinni mogą wypisywać zlecenia wykonania testu w kierunku koronawirusa. W związku z tym Wielkopolski Oddział NFZ w Poznaniu uruchamia kolejne punkty, w których pobierane są wymazy. Od 11 września br. Punkt Pobrań działa przy ul. Traugutta 7 – zlokalizowany w namiocie między Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego HIPOKRATES, a SP ZOZ w Słupcy.

Zobacz więcej →

Noś odblaski – świeć przykładem – przeprowadzono akcję profilaktyczną wśród pieszych uczestników ruchu drogowego

Jak już informowaliśmy, w dniach 16 – 22 września br. we wszystkich europejskich krajach obchodzony jest Europejski Tydzień Mobilności, w ramach którego zaplanowano akcję pod nazwą ROAD SAFETY DAYS. Także w powiecie słupeckim akcja ta jest realizowana we współpracy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy i Starostwa Powiatowego w Słupcy. 17 września 2020 r. funkcjonariusze KPP Słupca, w tym policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz przedstawiciel Starostwa, rozdawali przechodniom odblaski. Ta profilaktyczna akcja pn. „Noś odblaski – świeć przykładem” skierowana była pieszych uczestników ruchu drogowego. 

Zobacz więcej →

Harmonogram posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu

 

 

Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

21.09.2020 r.

godz. 740

 

1.      Rozpatrzenie informacji o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

4.      Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

21.09.2020 r.

godz. 1300

 

1.      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2019 roku i w I półroczu 2020 r.

2.      Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2020, 2021 i 2022.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w roku 2020.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

8.      Zapoznanie się z propozycją regulaminu dot. ustanowienia stypendiów dla studentów medycyny i pielęgniarstwa.

9.      Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

22.09.2020 r.

godz. 900

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

2.      Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.

3.      Zaopiniowanie sprawozdania rocznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

5.      Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

4. Komisja Rewizyjna Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

23.09.2020 r.

godz. 1300

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

3.      Zaopiniowanie projektu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

5. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

23.09.2020 r.

godz. 1430

 

1.      Zaopiniowanie analizy i oceny rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w roku 2020.

3.      Zaopiniowanie projektu informacji o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2020, 2021 i 2022.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite.

8.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

9.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Strzałkowo w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P”.

11.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego.

12.  Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

13.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

14.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.

6.

Sesja Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

24.09.2020 r.

godz. 1300

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 6 sierpnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
 7. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 9. Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 10. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 11. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Strzałkowo w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2020, 2021 i 2022.
 21. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w roku 2020.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zakończenie obrad.