Kiermasz świąteczny w starostwie

Kiedy za oknem jeszcze chłodno, w budynku starostwa powiatowego czuć nie tylko wiosenny powiew, ale także kojącą atmosferę Świąt Wielkanocnych. Misterium paschalne jest wydarzeniem dotykającym męki i śmierci, ale także wyzwolenia i oczyszczenia.
 
W świątecznej obrzędowości występuje też bardziej ludyczny element, także wpisany w obchody Świąt Wielkiej Nocy.
Dziś (30.03.) w starostwie gościmy Warsztat Terapii Zajęciowej z Michalinowa Oleśnickiego, który w holu budynku przygotował świąteczny kiermasz. Wszystkie ozdoby przygotowali własnoręcznie uczestnicy placówki pod okiem doświadczonych instruktorów.
 
Wstęp na kiermasz jest wolny, może przyjść każdy, kto chce nabyć ozdobny artefakt na świąteczny stół. Jedyna zła wiadomość jest taka, że artystyczne wyroby z Michalinowa błyskawicznie się wyprzedają.
 

Urszula Radosiewicz została dyrektorem LO

Urszula Radosiewicz została dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy. Na wczorajszym (29.03.) posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął dwie uchwały, które sankcjonują procedurę wyboru dyrektora.
 
Pierwsza z nich dotyczła zatwierdzenia konkursu, drugą uchwałą Zarząd powierzył Urszuli Radosiewicz stanowisko dyrektora LO.
 
Nowa dyrektor jest nauczycielem matematyki. W 1998 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku matematyka i uzyskała kwalifikacje pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki. W słupeckim „ogólniaku” pracuje od 1999 roku, wcześniej uczyła przedmiotu w Szkole Podstawowej w Strzałkowie.
 
W trakcie pracy zawodowej ukończyła również studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą oraz z edukacji informatycznej dla szkolnych koordynatorów technologii informacyjnej. Od 2014 do 2022 roku była wicedyrektorem słupeckiego Liceum Ogólnokształcącego, a następnie p.o. dyrektora.
 
Doświadczenie zawodowe Urszuli Radosiewicz to także zasiadanie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim w latach 2011-2019. W ostatnich latach uczestniczyła w ponad czterdziestu formach doskonalenia zawodowego.
 
Uchwałą Zarządu Powiatu, stanowisko dyrektora powierzone zostało na okres pięciu lat.

Dwie dekady kieruje szkołą muzyczną – podziękował mu starosta

Pierwszy dzień prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego, który odbywa się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Słupcy zakończył się dziś (29.03.) klimatycznym koncertem kwartetu The Other Sound, który w repertuarze proponuje ciekawe koncepcyjnie i brzmieniowo spojrzenie na współczesny jazz.
 
Jutro, drugi dzień zmagań akordeonistów i wieczorna uczta na zakończenie, którą zaserwuje Chopin University Accordion Trio.
Obecność Jacka Bartkowiaka, starosty słupeckiego i radnej Aleksandry Kazuś-Wróblewskiej na dzisiejszym wydarzeniu sprawiła, że nie przeszedł niezauważalnie jubileusz, którego znaczenie dla życia kulturalnego miasta i powiatu słupeckiego trudno przecenić.
 
Tym jubileuszem jest 20 rocznica sprawowania funkcji dyrektora słupeckiej Szkoły Muzycznej przez Cezarego Witlewskiego. Dwie dekady kierowania placówką artystyczną to niezliczona ilość wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie, setki absolwentów i renoma szkoły, która przyciąga kolejnych uzdolnionych, także spoza powiatu słupeckiego.
 
Starosta i radna Kazuś-Wróblewska wręczyli Cezaremu Witlewskiemu okolicznościowy list, podkreślając codzienny, twórczy wkład w działalność placówki.
 

Eliminacje Powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej

29 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru czy wypadku, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorem eliminacji powiatowych była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy.

Uczestnicy turnieju podzieleni byli na trzy grupy wiekowe, ogółem 15 uczniów. Turniej składał się z dwóch etapów, części pisemnej w postaci testu składającego się z 30 pytań oraz części ustnej składającej się z 5 pytań, do której zakwalifikowano po trzech uczestników z największą ilością punktów.

Turniej wiedzy oceniali funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Słupcy pod przewodnictwem  Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy st. kpt. Roberta Brzymyszkiewicza.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa uczniowie klas I – IV:

 1. Wojciech Pawela z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lądku gm. Lądek
 2. Marcel Kuczyński z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielsku gm. Orchowo
 3. Rafał Andrzejewski z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu gm. Powidz
 4. Paulina Głowacka z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Młodojewie gm. Słupca

II grupa wiekowa uczniowie klas V – VIII :

 1. Zofia Rzemyszkiewicz z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cieninie Zabornym gm. Słupca
 2. Wiktoria Kameduła z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielsku gm. Orchowo
 3. Maria Mikołajewska ze Szkoły Podstawowej w Ciążeniu gm. Lądek
 4. Gabryjela Pawłowska ze Szkoły Podstawowej w Giewartowie gm. Ostrowite
 1. Jan Kolski ze Szkoły Podstawowej w Giewartowie gm. Ostrowite
 1. Marian Piotrowski z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu gm. Powidz

III grupa wiekowa uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 1. Dominik Wesołek z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy
 2. Oliwia Kruczkowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 3. Paulina Kruszyńska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy
 4. Dawid Orchowski z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
 5. Kacper Piasecki z Zespołu Szkól Zawodowych w Słupcy

Sponsorami nagród byli Starostwo Powiatowe w Słupcy, sklep Master ze Słupcy oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy.

Dyplomy i upominki wręczali Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak oraz  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz .  

Dziękujemy wszystkim opiekunom, którzy pomogli w przygotowaniach swoich podopiecznych do wzięcia udziału w turnieju, gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnym etapie turnieju na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 20 maja w Lubaszu pow. Czarnkowsko-Trzcianecki.

Opracowanie: mł. bryg. Mariusz Pawela
Zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy

Drzwi otwarte w naszych szkołach – FOTORELACJA

W minioną sobotę (25.03.2023 r.) szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Słupecki otworzyły swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych i chętnych uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców.

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.

Coraz bliżej wybudowania nowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Słupcy

Coraz bliżej wybudowania nowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Słupcy. Dzisiaj (28.03.) w Kancelarii Notarialnej Macieja Chojnackiego podpisany został akt darowizny, zgodnie z którym działka przy ul. Wojska Polskiego w Słupcy przekazana została na rzecz Skarbu Państwa, który jest właścicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Dokument podpisali starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak oraz reprezentujący KRUS – Łukasz Grabowski – dyrektor Oddziału Regionalnego w Poznaniu.
 
Poznański oddział rolniczej kasy zamierza wybudować na działce nową siedzibę placówki terenowej, która obsługiwać będzie siedem gmin powiatu słupeckiego, miasto Słupcę oraz jedną gminę powiatu wrzesińskiego.
 
Budynek zostanie zaprojektowany jako parterowy o powierzchni nie przekraczającej 350 m2 i wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną, w tym fotowoltaikę i pompę ciepła.
 
Nowa placówka dostosowana będzie także do wymagań jakie nakłada ustawa dotycząca zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 

LXIII sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się w dniu  30 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXII/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2022 roku.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego
  w 2022 roku.
 8. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach wdrożonych projektów w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych
  z zakresu administracji rządowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2023 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu

Lp. Nazwa komisji stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe
w Słupcy,

sala „Herbowa”

27.03.2023 r., godz. 1300

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego
  w 2022 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. finansowanego
  ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023 .
2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

28.03.2023 r. godz. 1300

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2022 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
3.  Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

29.03.2023 r.
godz. 1400

 1. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach wdrożonych projektów w 2022 r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2023 r.
  b) w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
  c) w sprawie udzielenia w roku 2023 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
  e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
4. 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

30.03.2023 r.
godz. 1300