Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – 23-25.05.2020 r.

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 23.05.2020 r. godz. 10:00

1.Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0 osób
– od początku – 387 osób

2. Hospitalizowanych 0 osób

3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 187 osób w tym: 78 graniczne, 106 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 3 z decyzji PPIS
– od początku 1391 osób w tym: 896 graniczne, 462 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 16 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 17 z decyzji PPIS

4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 0 osób
– od początku – 32 osoby

5. Liczba osób zakażonych koronawirusem:

– aktualnie – 0

– od początku – 2

– ozdrowieńcy – 2

6. Pobrane wymazy od początku – 833
– wynik ujemny – 506
– wynik dodatni – 2

7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 24.05.2020 r. godz. 10:00

1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0
– od początku – 387 osób

2. Hospitalizowane są 0

3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 165 osób w tym: 65 graniczne, 97 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt
z przypadkiem potwierdzonym i 3 z decyzji PPIS

– od początku 1396 osób w tym: 897 graniczne, 466 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną ,16 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 17 z decyzji PPIS

4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 0
– od początku – 32 osoby

5. Liczba osób zakażonych koronawirusem:
– aktualnie – 0
– od początku – 2 osoby
– ozdrowieńcy – 2

6. Pobrane wymazy od początku – 833
– wynik ujemny – 521
– wynik dodatni – 2

7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 25.05.2020 r. godz. 12:00

1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0
– od początku – 387 osób

2. Hospitalizowane są 0

3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 159 osób, w tym: 69 graniczne, 90 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 0 z decyzji PPIS

– od początku 1409 osób w tym: 909 graniczne, 467 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną ,16 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 17 z decyzji PPIS

4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 0 osób
– od początku – 32 osoby

5. Liczba osób zakażonych koronawirusem:
– aktualnie – 0 osób
– od początku – 2 osoby
– ozdrowieńcy – 2

6. Pobrane wymazy od początku – 839
– wynik ujemny – 748
– wynik dodatni – 2

7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.

Informator Starostwa Powiatowego w Słupcy – Nr1

Rozpoczynamy edycję Informatora Starostwa Powiatowego w Słupy, który będzie ukazywał się cyklicznie w wersji elektronicznej.

Jeżeli ktoś z mieszkańców jest zainteresowany otrzymywaniem Informatora (pdf) prosimy o przekazanie swojej woli w tym zakresie na adres: sekretariat@powiat-slupca.pl

Nr 1 – Informator Starostwa Powiatowego w Słupcy

 

Budowa ścieżki rowerowej do Kosewa coraz bliżej!

W piątek, 22 maja 2020 r., pojawiła się szansa, że niebawem ruszy planowana już od dłuższego czasu budowa ścieżki rowerowej do Kosewa. Powiat Słupecki chce na realizację tej inwestycji uzyskać dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa. Szacuje się, że część ścieżki między Giewartowem, a Kosewem, od której ma się rozpocząć budowa, będzie kosztować 1 999 906,66 zł. Wymagany wkład własny ma wynieść 424 301,33 zł.

Zobacz więcej →

Wideokonferencja z wojewodą wielkopolskim

22.05.2020 r. w Sali Herbowej  Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyła się wideokonferencja z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem wraz z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, prezydentami miast, starostami powiatów, a także ze służbami mundurowymi dotycząca bieżącej sytuacji epidemiologicznej. W spotkaniu brali udział wicestarosta Czesław Dykszak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Rafał Chmiel, asp. KP Policji w Słupcy Łukasz Wydra oraz pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Słupeckiego – maj 2020

Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

25.05.2020 r.

godz. 740

1.      Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

2.      Stanowisko komisji w sprawie analizy funkcjonowania administracji szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

25.05.2020 r.

godz. 1330

1.      Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku – druk nr 223.

2.      Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku – druk nr 224.

3.      Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok – druk nr 225.

4.      Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 – druk nr 226.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 – druk nr 227.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

26.05.2020 r.

godz. 1230

1.      Rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców Piotrowic gm. Słupca w sprawie budowy w tej miejscowości wieży kraterowej telekomunikacyjnej sieci T-Mobile Polska S.A
4. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

26.05.2020 r.

godz. 1300

1.      Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku – druk nr 223.

2.      Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku – druk nr 224.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 – druk nr 227.

5. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

27.05.2020 r.

godz. 1430

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 – druk nr 227.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035 – druk nr 228.

5. sesja Rady Powiatu Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sesja online

28.05.2020 r.

godz. 1200

 

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – 22.05.2020 r.

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 22.05.2020 r. godz. 11:00

1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0
– od początku – 387 osób

2. Hospitalizowane są 0

3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 195 osoby w tym: 81 graniczne, 111 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 3 z decyzji PPIS

– od początku 1391 osób w tym: 896 graniczne, 462 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną ,16 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 17 z decyzji PPIS

4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 0
– od początku – 32 osoby

5. Liczba osób zakażonych koronawirusem:
– aktualnie – 0 osób – ozdrowieńcy
– od początku – 2 osoby

6. Pobrane wymazy od początku – 826
– wynik ujemny – 390
– wynik dodatni – 2

7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.

Przy wejściu do słupeckiego szpitala została zamontowana mobilna kabina diagnostyczno-prewencyjna – tzw. Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej

21 maja 2020 r. późnym popołudniem przy wejściu do słupeckiego szpitala została zamontowana mobilna kabina diagnostyczno-prewencyjna. Kabina stanęła na zewnątrz. Zaraz za wejściem do szpitala stanął tzw. PIKS, czyli Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej. Oba urządzenia to rozwiązanie zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Diamond Module z Radomska!

Zobacz więcej →

Czeki na edukację w Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

20 maja 2020 r. starostwo słupeckie odwiedziła Magdalena Górska, prezes Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Pani Prezes złożyła na ręce starosty dwa czeki od Fundacji szkoły – każdy z nich opiewa na kwotę 15.000 zł! Czeki trafią do Zespołu Szkół Ekonomicznych, a dyrekcja szkoły zadecyduje, których absolwentów tak hojnie wynagrodzić, biorąc pod uwagę wyniki w nauce i sytuację materialną ucznia. Każdemu z obdarowanych uczniów czek pozwoli na bezpłatną naukę przez całe trzy lata studiów licencjackich!
Bardzo dziękujemy!

list intencyjny

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – 20-21.05.2020 r.

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 20.05.2020 r. godz. 12:00

1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0
– od początku – 387 osób

2. Hospitalizowane są 2 osoby

3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 202 osoby w tym: 92 graniczne, 109 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 1 z decyzji PPIS

– od początku 1382 osób w tym: 891 graniczne, 460 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną ,16 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 15 z decyzji PPIS

4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 2 osoby

– od początku – 32 osoby

5. Liczba osób zakażonych koronawirusem: 2

6. Pobrane wymazy od początku – 518
– wynik ujemny – 383
– wynik dodatni – 2

7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 21.05.2020 r. godz. 11:00

1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0
– od początku – 387 osób

2. Hospitalizowane są 2 osoby

3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 198 osób w tym: 86 graniczne, 111 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 1 z decyzji PPIS

– od początku 1386 osób w tym: 893 graniczne, 462 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną ,16 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 15 z decyzji PPIS

4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 2 osoby

– od początku – 32 osoby

5. Liczba osób zakażonych koronawirusem: 2

6. Pobrane wymazy od początku – 826
– wynik ujemny – 385
– wynik dodatni – 2

7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.