Nowe łóżka dla szpitala

Do słupeckiego szpitala dotarło wczoraj (26.01.) 26 łóżek przekazanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Docelowo wykorzystane zostaną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Transport wsparła Państwowa Straż Pożarna.

XLVIII sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

Sesja odbędzie się w dniu  27 stycznia 2022 roku (czwartek) o godzinie 1400 w sali „Herbowej”
Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
– Nr XLVI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
– Nr XLVII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki za rok 2021.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Powiatu oraz ustalenia jej składu osobowego

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu

Lp. Nazwa komisji stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe w Słupcy
sala „Herbowa”

24.01.2022 r.,
godz. 800

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki
  za rok 2021.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
2.

Komisja Zdrowia
i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe
w Słupcy
sala „Herbowa”

24.01.2022 r.
godz. 1330

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r.
  do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy
sala „Herbowa”

25.01.2022 r.
godz. 1300

 1. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
4. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe
w Słupcy
sala „Herbowa”

26.01.2022 r.
godz. 1400

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki
  za rok 2021.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022 – 2035.
 5. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej obejmującej okres od 01.01.2019 r.
  do 31.12.2019 r.
5.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy
sala „Herbowa”

27.01.2022 r.
godz. 1400

 
       

 

Efektywne działania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy w listopadzie 2021 r. złożyła wniosek pt. „Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 424 972,12 zł. W założeniach wniosku planowane jest doposażenie pracowni szkolnych, realizacja kursów kwalifikacyjnych oraz staży zawodowych.

Instytucja Organizująca Konkurs oceniała projekt merytorycznie i uzyskał on 94,5 punktu i został umieszczony na liście projektów na 29 pozycji na 35 i skierowany do kolejnego etapu – negocjacji. Po etapie negocjacji zapadnie ostateczna decyzja o dofinansowaniu.

Co zamiast węgla brunatnego? Wkrótce Wysłuchanie Publiczne o rozwoju Wielkopolski Wschodniej

Pracujesz, mieszkasz lub uczysz się w Wielkopolsce Wschodniej? Nie pozwól, aby decyzje o rozwoju twojego regionu zapadały bez Ciebie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Wielkopolski Wschodniej oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym dotyczącym przyszłości rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Państwa głos jest kluczowy dla sukcesu transformacji regionu.

Wysłuchanie odbędzie się 27 stycznia 2022 r. i będzie miało formę wydarzenia on-line w godz. 10.00-14.00. Wysłuchanie jest okazją do zaprezentowania opinii przedstawicieli różnych środowisk oraz mieszkanek i mieszkańców regionu na temat przyszłości Wielkopolski Wschodniej.

“Każda opinia przedstawiona podczas wysłuchania publicznego jest istotna i stanowi cenną informację zwrotną od mieszkańców, którzy są najważniejszymi uczestnikami procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” – mówi Magdalena Bartecka z Polskiej Zielonej Sieci, współorganizatora Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 25.01.2022 do godz. 18.00.

W Wysłuchaniu można wziąć udział jako “Mówca”, wyrażając krótko swoją opinię lub jako “Widz”, biorąc udział bez zabierania głosu. Do przygotowania swojej wypowiedzi jako “Mówca”, można skorzystać z określonych dokumentów strategicznych powstałych w regionie, ale nie jest to niezbędne. Można również przygotować swoją wypowiedź na bazie własnej wiedzy i doświadczenia.

W Wysłuchaniu wezmą także udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialni za proces sprawiedliwej transformacji i stworzenia wieloletniej strategii rozwoju subregionu.

Więcej o Wysłuchaniu: http://sprawiedliwa-transformacja.pl/wysluchanie-wielkopolska-wschodnia/

Warto przeczytać, jakie atuty i kierunki rozwoju regionu będą brane pod uwagę.

Tydzień przed wydarzeniem, udostępniona zostanie “Diagnoza strategiczna

Wielkopolski Wschodnie.  Będzie ona dokładnym opisem sytuacji społeczno-

gospodarczej regionu i pomoże w wyborze celów oraz nowych kierunków rozwoju.

Oprócz tego dostępne są już dwa inne dokumenty – rządowy i regionalny – które mogą służyć jako źródła inspiracji do formułowania własnych pomysłów. Z nich również dowiesz się, czym dokładnie jest “sprawiedliwa transformacja”.

Zapisz się, wysłuchaj i wyraź swoją opinię. Twój region Cię potrzebuje!

Wydarzenie organizowane jest przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w partnerstwie z ARR Transformacja Sp. z o.o., Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i Instytutem Zielonej Przyszłości.

Punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. uruchomione zostały na terenie całego kraju punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obsługiwane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (takich jak telefon lub komunikator internetowy).

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 170/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030 oraz określenia terminu opracowania Strategii oraz Uchwałą nr 260/2021 z dnia 4 maja 2021 r.

zapraszamy

mieszkańców powiatu słupeckiego, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu słupeckiego i ich związki, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i ich organizacje oraz inne zainteresowane instytucje do zapoznania się z projektem

„Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030”.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem mogą Państwo zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 18 do 30 stycznia 2022 r.

Wypełniony Formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@powiat-slupca.pl – wpisując w tytule: „Strategia Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030 – Formularz uwag”.

Zachęcamy do udziału.

Formularz uwag – pobierz

Strategia Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2030 – pobierz

Słupeckie LO kolejny raz wśród najlepszych w kraju

Opublikowano wyniki kolejnego Rankingu Liceów Ogólnokształcących. Słupeckie Liceum kolejny raz znalazło się wśród najlepszych w kraju, zajmując 59. miejsce w Wielkopolsce i 667. w Polsce.

Od 2013r. słupeckie liceum 6 razy zostało uhonorowane tytułem  brązowej szkoły (2013r., 2015r., 2018r., 2020r.,2021r., 2022r.) i 1 raz – srebrnej szkoły (2019r.) przyznawanym  najlepszym  liceom w Polsce. W rankingu Perspektyw LO notowane jest  od 2006r.  Do  sporządzenia rankingu wykorzystuje się  dane ze źródeł zewnętrznych, czyli protokołów komitetów głównych olimpiad oraz zestawień wyników matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych opracowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Aktualnie do pozycjonowania liceów  bierze się pod uwagę 3 kryteria: olimpijczycy (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i  z przedmiotów dodatkowych (45%) ; w rankingu techników istnieje dodatkowo kryterium wyników egzaminu zawodowego. W rankingu liceów honoruje się 1000 najlepszych liceów w kraju, a w rankingu techników – 500  tego typu szkół.  Warto pamiętać, że wszystkie szkoły, które znalazły się  w rankingu, musiały spełnić wysokie „kryteria wejścia”: m.in. wyniki matury z języka polskiego nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej. Miejsca zajmowane przez LO    w rankingu w Wielkopolsce w ostatnich latach to: 2011 r. -30, 2012 r. – 46, 2013 r. – 41, 2014 r. – 51, 2015 r. – 27, 2016 r. – 43, 2017 r. – 49, 2018 r. – 28, 2019 r. – 35, 2020 r. – 57, 2021 r. – 59. W bieżącym roku także 59 miejsce.

 „Nie ekscytując się nadmiernie rankingami, bo przecież nie one decydują o tym, czy szkoła jest bardziej czy mniej dobra, cieszymy się, że znaleźliśmy się w grupie najlepszych liceów w kraju, co jest dla nas dużym wyróżnieniem. Przy okazji szczere gratulacje drugiemu w powiecie, zaprzyjaźnionemu, liceum ogólnokształcącemu w Zagórowie, które również znalazło się w rankingu. Na koniec zapraszam do zapoznania się z losami naszych absolwentów publikowanymi na stronie szkoły, ponieważ one również  świadczą o  jakości edukacji w naszym liceum” – skomentował wyniki dyrektor LO Tadeusz Raczkowski.