Kontakt do rejestracji punktu szczepień

Numery kontaktowe do rejestracji punktu szczepień przeciw COVID-19:

609-010-917

697-600-378

Rejestracji telefonicznej można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:35.


Od 1 maja 2021 r. zmianie ulegają godziny pracy punktu pobrań wymazów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Punkt czynny będzie w następujących godzinach:

poniedziałki, środy oraz czwartki: godz. 07:00 – 10:00
wtorki oraz piątki: godz. 10:00 – 13:00

godziny pracy punktu w soboty, niedziele oraz święta: 09:00 – 11:00.

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu – przyjęto zmiany w budżecie

Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła dzisiaj (05.05.) w trybie nadzwyczajnym, uchwałę przygotowaną przez Zarząd Powiatu zmieniającą budżet na 2021 rok.

Uchwalenie zmian wynika z przyznania powiatowi dofinansowania na realizację w ramach WRPO 2014-2020 projektu „Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim”, który realizowany będzie w latach 2021-2022. Całkowita kwota wydatków w ramach projektu wyniesie 3.484.925,30 zł, w tym kwota dofinansowania 2.124.538,19 zł. W związku z planowanym zadaniem radni będą musieli zwiększyć tegoroczne dochody i wydatki budżetu oraz dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po nowelizacji budżet powiatu po stronie dochodów wynosił będzie 231.599.770,60 zł, po stronie wydatków 254.065.105,07 zł.

XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się w dniu  5 maja 2021 roku (środa) o godz. 800 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:
1.
Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. “Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 Inwestowanie w rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
5. Zakończenie obrad. 

Ruszyły egzaminy maturalne

W ubiegłym tygodniu dyrekcja, nauczyciele i społeczność uczniowska Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy pożegnali tegorocznych absolwentów. Na stronie internetowej ZSE pojawił się wzruszający wpis:

„Życzymy Wam, abyście brali los we własne ręce, abyście nigdy nie gasili pragnień życia w mętnej wodzie i szli wieloma drogami, ale tylko w jednym kierunku – zgodnym z samym sobą. Największych rzeczy dokonali ci, którzy zachowali zdolność do snucia i  realizacji marzeń przez całe życie. Życzymy Wam samych dobrych początków i szczęśliwych zakończeń!”

Cała społeczność ZSE w Słupcy

PS. Będzie nam Was brakowało…

W uroczystości wziął udział starosta Jacek Bartkowiak, który wręczył wyróżniającym się uczniom dwa bony edukacyjne o wartości 25 tys. zł każdy, ufundowane przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu.

Dziś pierwszy dzień egzaminów maturalnych, nad którymi rozpościera się cień pandemii ze wszystkimi tego skutkami. Przerwy w zajęciach, nauka zdalna, odizolowanie od rówieśników z pewnością odcisnęły piętno na jakości nauczania i samopoczuciu młodzieży.

Otuchy maturzystom dodaje starosta Jacek Bartkowiak pisząc:

„DRODZY MATURZYŚCI,

połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły. DACIE RADĘ!”

Święto Konstytucji 3. Maja

W skromniejszej oprawie niż zwykle uczczono dziś w Słupcy 230. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r. – Konstytucji 3 Maja.
 
Tegoroczne obchody, podobnie jak poprzednie, odbyły się bez udziału mieszkańców i tradycyjnej parady, która po nabożeństwie maszerowała z kościoła p.w. św. Wawrzyńca pod Pomnik Wolności. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, dzisiejsze uroczystości celebrowali głównie przedstawiciele władz samorządowych, którzy wzięli udział we Mszy Św. sprawowanej przez ks. dziekana Tomasza Rysia. Po nabożeństwie delegacje samorządowców złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności.
Dzisiejsze obchody były również okazją do uhonorowania osób i organizacji zasłużonych dla miasta i powiatu. W uznaniu zasług, Herbową Tarczą Słupcy wyróżniony został Władysław Filipczak, nauczyciel, społecznik, działacz sportowy, redaktor naczelny „Gazety Słupeckiej”.
Odznakę „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” nadano natomiast Słupeckiemu Klubowi Piłkarskiemu, będącemu spadkobiercą wiekowej tradycji futbolowej na Ziemi Słupeckiej.
 

Pożegnanie Komendanta

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy st. bryg. Rafał Chmiel, złożył dziś (30.04.) meldunek o zdaniu obowiązków.
Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w obecności z-cy szefa wielkopolskich strażaków bryg. Jarosława Zamelczyka. Komendant Chmiel żegna się ze służbą i przechodzi na emeryturę. Słupecką jednostką dowodził od 2016 roku przejmując ją od poprzedniego komendanta Sławomira Kaczorkiewicza.
Dziś w remizie PSP w Słupcy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby przez st. bryg. Rafała Chmiela, w której uczestniczył m.in. starosta powiatu Jacek Bartkowiak.
Obowiązki dowódcy słupeckiej Komendy PSP pełnił będzie teraz mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz, dotychczasowy z-ca Komendanta.

Ruszyły przetargi na drogi powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetargi na realizację następujących inwestycji:
 
* Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Giewartów,
 
* Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jaroszyn – Ląd,
 
* Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Młodojewo – Młodojewo Parcele – dr. woj. 263.
 

Aktywność społeczna w powiecie

Pandemiczna rzeczywistość ostatniego roku ze wszystkimi, związanymi z tym, ograniczeniami, zakazami, nakazami i zawieszeniem normalnego funkcjonowania wielu dziedzin życia i aktywności, nie przeszkodziła mieszkańcom powiatu słupeckiego w tworzeniu struktur służących do realizacji wspólnych celów zbiorowych.

W okresie od marca 2020 do kwietnia 2021 roku w powiecie słupeckim powstało aż 16 nowych stowarzyszeń, w tym: 2 fundacje, 4 stowarzyszenia prawne, 2 kluby sportowe i 8 stowarzyszeń zwykłych. Cele jakie stawiają sobie nowe podmioty są skrajnie różne, od wspierania działań oraz form edukacji, nauki, kultury i działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, pozostających bez pracy… poprzez integrację emerytów i rencistów policji i ich rodzin zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego i poprzednio pracujących w jednostkach policji na terenie powiatu słupeckiego, aż po organizację hodowli i propagowanie hodowli psa rasowego i przeciwstawienie się nieprzemyślanemu i niekontrolowanemu rozmnażaniu psów. Jedno ze stowarzyszeń chce wspierać działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka, inne natomiast, o wdzięcznej nazwie „Mytlywek,” chce dążyć do ustalenia przez Gminę Powidz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykorzystanie działek budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i racjonalne wykorzystanie obszarów chronionych.

Swoje zaangażowanie postanowiły również sformalizować, znane w Słupcy, „Boginie Bieżni”, które poprzez promowanie aktywności sportowej chcą rozruszać mieszkańców miasta i powiatu. Stowarzyszenie „Paczka z Rusiborza i przyjaciele”, stawia z kolei na działalność dobroczynną i społeczną. Krzewieniem idei społeczeństwa obywatelskiego i dbaniem o przygotowanie kadr samorządowych i ich rozwój zajmie się powstałe w tym roku Stowarzyszenie ,,Słupeckie Forum Inicjatyw Samorządowych”, które zamierza także popularyzować lokalną historię.

Społeczna aktywność mieszkańców powiatu cieszy Andrzeja Grzeszczaka, kierownika Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, który zachęca do tworzenia kolejnych stowarzyszeń i służy pomocą przy ich zawiązywaniu i rejestracji.

Wykaz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu słupeckiego znajdziesz tutaj.

Słupecki Punkt Szczepień Powszechnych czeka na dostawy szczepionek

Miesiąc temu starosta słupecki przekazał wojewodzie wielkopolskiemu lokalizację dla utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych i wskazał podmiot wykonujący działalność leczniczą, który będzie dokonywał szczepień.

Zadanie to otrzymał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który posiada odpowiednią infrastrukturę i przygotowaną kadrę medyczną. W placówce już od wielu tygodni wykonywane są szczepienia, tzw. populacyjne, które obejmują poszczególne grupy zawodowe i wiekowe. Teraz szpital przystąpi do kolejnego etapu Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poprzez utworzenie PSP. Przyspieszenie szczepień jest związane z zapowiadanym przez producentów zwiększeniem liczby dostarczanych szczepionek. Słupecki PSP zlokalizowany jest w budynku przychodni SP ZOZ i jest już gotowy na przyjęcie chętnych do zaszczepienia. Przypomnijmy, że według założeń jego wydajność przewidziana została na 400 dawek dziennie i 2000 tygodniowo. Masowe szczepienia w naszym powiecie ruszą jednak dopiero wtedy, gdy pojawią się dostawy szczepionek. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Akcja edukacyjna „Seniorze, sprawdź Rachmistrza!”

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora rozpoczyna nową akcję edukacyjną pt. „Seniorze, sprawdź Rachmistrza!”, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Najbezpieczniejszą i najbardziej rekomendowaną metodą jest samospis internetowy przez formularz wyłącznie na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystyczne dostępny pod adresem spis.gov.pl. Osoby, które mają problem z dokonaniem samospisu internetowego powinny zasięgnąć pomocy u członków rodziny (np. dzieci czy wnuków) lub sąsiadów.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

Przed podaniem danych każdego rachmistrza należy zweryfikować samodzielnie poprzez zakładkę „Sprawdź rachmistrza” na stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99.

Dołącz do akcji Głosu Seniora i nie daj się oszukać!