Projekt awaryjnego zamknięcia przejazdu kolejowego na linii 003 Warszawa – Kunowice w km 233,710 w m. Słupca

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością naprawy w trybie awaryjnym przejazdu kolejowego na linii 003 Warszawa – Kunowice w km 233,710 w m. Słupca, uprzejmie informujemy, że 02.08.2021r.od godziny 22:00 do dnia 03.08.2021r. do godziny 6:00, przejazd zostanie zamknięty. Objazd poprowadzony zostanie zgodnie z załączonym schematem. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

awaria

 

Słupca – 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17.00 zatrzymaliśmy się na chwilę, zawyły syreny, pochyliliśmy głowy i oddaliśmy hołd wszystkim walczącym i poległym w Powstaniu Warszawskim. Powiat Słupecki reprezentował starosta Jacek Bartkowiak, kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Anita Kubicka oraz Anita Szykowna kierownik słupeckiego oddziału KRUS.

1 sierpnia 2021 r., przy pamiątkowym obelisku spotkali się słupeccy harcerze i zuchy, strażacy z OSP Słupca, władze miasta i powiatu słupeckiego, przedstawiciele STSK (inicjatorzy powstania tego miejsca pamięci) oraz, z każdym rokiem coraz liczniej przybywający mieszkańcy naszego miasta.

Przy obelisku złożono wiązanki kwiatów i zaśpiewano wspólnie piosenki związane z Powstaniem – m.in. „Pałacyk Michla”, „Hej chłopcy, bagnet na broń”, czy “Warszawskie dzieci”.

Na zakończenie uformowano harcerski krąg, jako ostatni punkt spotkania. Braterska iskra przyjaźni puszczona w krąg trafiła zapewne do serca każdego z uczestników.

***

Od 2014 r. w Słupcy, przy Placu Bohaterów Warszawy (tzw. Mały Rynek), znajduje się obelisk upamiętniający mieszkańców naszego miasta (i z nim związanych) walczących w Powstaniu Warszawskim.

Na pamiątkowej tablicy widnieją następujące nazwiska: mjr Ludwik Gawrych „Gustaw”, ppłk Jan Szypowski „Leśnik”, kpt. Józef Kaczmarek „Rolicz”, kpr. Jan Kaluba, Stefan Korboński „Nowak”, strz. Jerzy Koszada  „Harcerz”, strz. Jerzy Młokosiewicz „Wolski”, Marian Morawski, Stefan Sękowski, Natalia Snaglewska, Regina Trębaczkiewicz „Joanna”, Helena Zalewska (Kluczyńska).

 

Powiatowe nieruchomości na sprzedaż – przetarg 11 i 12 sierpnia 2021 r.

Zarząd Powiatu Słupeckiego przypomina o ogłoszonych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrowicach oraz Kochowie, gmina Słupca, które z punktu widzenia realizacji zadań samorządu są zbędne.

Nieruchomość w Kochowie, gm. Słupca oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 86/1, 97/1, 98/3, 98/6, 100/1, o łącznej powierzchni 8,2322 ha i stanowi część Złoża Kruszywa Naturalnego „KOCHOWO”. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny eksploatacji kruszyw naturalnych i lasów. Na działce znajdują się złoża piasku.

Przetarg odbędzie się 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 70 000,00 zł.

Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi 1 400 000,00 zł brutto.

 

Pierwsza nieruchomość w Piotrowicach, gm. Słupca o numerach ewidencyjnych 100/3 i 599 o łącznej powierzchni 3,8517 ha stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Działka o numerze 100/3 usytuowana jest przy drodze publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej, która stanowi dojazd do działki 599. Teren płaski, z niewielkimi nierównościami, niezagospodarowany oraz porośnięty samosiejkami.

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 65 000,00 zł.

Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi 1 300 000,00 zł netto + 23% VAT.

 

Druga nieruchomość położona w Piotrowicach, gm. Słupca o numerze ewidencyjnym 100/4 o powierzchni 4.1775 ha stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, z niewielkimi nierównościami, niezagospodarowany oraz porośnięty samosiejkami.

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 80 000,00 zł.

Cena wywoławcza za przedmiotową nieruchomość wynosi 1 600 000,00 zł netto + 23% VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w formie pieniężnej.

Wadium w określonych powyżej wysokościach należy wpłacić przelewem najpóźniej do godz. 15-tej dnia 6 sierpnia 2021 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy nr 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050.

,,Z Biblioteką działamy Eko” – podsumowanie projektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy pozyskała fundusze z programu Równać Szanse, koordynowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na kreatywne działanie słupeckiej młodzieży. Podsumowanie projektu miało miejsce 30 lipca 2021 r. i wziął w nim udział starosta słupecki Jacek Bartkowiak.

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości. Słupecka młodzież w ramach projektu ,,Z Biblioteką działamy Eko”, brała udział  w różnych warsztatach i akcjach. Zaprojektowała  plakaty i ulotki z własnym logo, które trafiły do różnych instytucji i szkół, spotkała się ze studentką grafiki Katarzyną Gątarczyk. Założyła profil na facebooku pod nazwą EKOsystem w potrzebie, na którym umieszcza relacje z swoich działań oraz informacje na temat ekologii. Wzięła udział w warsztatach z panią Beatą Godynią – Kapałką, rękodzielniczką i mydlarką, propagującą styl Eko i Zero Waste.

Młodzież uszyła worki ekologiczne, a także podjęła się, oczywiście pod okiem p. Beaty, produkcji mydeł i szamponów z naturalnych składników. W ramach projektu młodzież realizowała się również w praktycznych pracach grupowych: segregowała śmieci, sprzątała ogródki i preferowała zdrową żywność. Część grupy spróbowała swych sil w dziennikarstwie. Przeprowadziła wywiady nt. ekologii z panią Agnieszką Orchowską dyrektorem Szkoły  Podstawowej nr3 w Słupcy, burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem, starostą słupeckim Jackiem Bartkowiakiem oraz kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym Małgorzatą Modrzejewską. Dzięki spotkaniu z Panią Katarzyną Jasińską oraz Panem Pawłem Szablewskim dowiedzieli się m.in. jak pomagać pożytecznym owadom, które odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu, jak i w życiu naszej planety.

Młodzież zawitała także do słupeckich przedszkoli, aby tam przekazać swoją zdobytą wiedzę o ekologii. Była też chwila na sprawdzenie się w roli ogrodników. W ramach Wawrzynkowej Gry Miejskiej wysiewała kwietną łąkę. Wraz z mieszkańcami Słupcy, pracownikami Urzędu Miasta oraz dzięki wsparciu fundacji Veolia wybudowała ule, które znajdują się na ul. Wygonowej. Był to kolejny krok, który przyczynił się do ratowania naszej planety oraz środowiska naturalnego.

Kolejnym punktem na mapie projektu był wyjazd edukacyjny do innej grypy projektowej. Młodzież spotkała się ze swoimi rówieśnikami z grupy Misja Apollo w Nowym Tomyślu. Była nauka, wymiana doświadczeń, warsztaty, zwiedzanie, ale też integracja. W tym wszystkim nie przeszkodził ulewny deszcz.

W piątek 16 lipca grupa projektowa zwiedzała Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Planetarium, natomiast 30 lipca podczas finału zaprezentowała zaproszonym gościom wyniki całej pracy podczas trwania półrocznego projektu.

info – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy

 

Elektrycznym autobusem po powiecie słupeckim

Na zaproszenie starosty Jacka Bartkowiaka i wicestarosty Czesława Dykszaka firmy ARP E-Vehicles Sp. z o.o., spółki zależnej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odbędzie się prezentacja autobusu elektrycznego PILEA, od podstaw będącego konstrukcją polskich inżynierów.

W dniach 31 lipca i 1 sierpnia 2021 r. odbędą się przejazdy na liniach z Gminy Zagórów i Gminy Lądek do Powidza. W wydarzeniu zadeklarowali już udział GOK w Zagórowie, KGW ,,Jaglanki’’ ze Skokumia i Sołectwo Ciążeń.

Zgłoszenia do udziału w bezpłatnej prezentacji i wycieczce do Powidza można składać do Starostwa Powiatowego w Słupcy, Wydział Spraw Społecznych tel. 63 275 86 51.

Pokaz autobusu odbywa się w ramach Tour de Pilea, podczas którego ARP E-Vehicles zaprezentuje swój produkt w kilkunastu miastach i gminach w kraju. Powiat słupecki jest jednym z  pierwszych na trasie objazdu.

Prezentowany w Słupcy model to autobus szkolny, ma długość 8,5 metra i jednorazowo może zabrać na pokład do 37 pasażerów, w tym 30 osób na miejscach siedzących. Wyposażony jest w baterie NMC o pojemności 142 kWh zapewniające zasięg do 140 km oraz własną ładowarkę pokładową, dzięki czemu nie wymaga specjalnej infrastruktury do ładowania. ARP E-Vehicles posiada w ofercie autobusy miejskie i podmiejskie oraz w specjalnej wersji do przewozu dzieci (zwane potocznie Gimbusami), wszystkie w wariantach o długości 8,5 oraz 10,0 metrów.

Zapraszamy.

Powidz – 29-31 lipca 2021 r. – Mobilny Punkt Szczepień

INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 w POWIDZU

Szanowni Państwo,

Informuję, że w Powidzu  w  dniach 29-31 lipca 2021 r.  (czwartek – sobota) będzie dostępny Mobilny Punkt Szczepień.

Lokalizacja: Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Powidzu, w godzinach od 10:00 do 18:00 (wejście od ul. Bilskiego lub promenady).

Szczepienie przeprowadzone zostanie jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, dla osób powyżej 18 roku życia.

Zaszczepić  się można  bez wcześniejszej rejestracji, wystarczy tylko dowód osobisty i wypełniona ankieta, która dostępna będzie w punkcie szczepień. Ankietę można wcześniej pobrać w Urzędzie Gminy Powidz, Bibliotece Publicznej w Powidzu i ze strony internetowej http://powidz.pl/

Osoby, które  będą miały problem z dotarciem do punktu,  mogą zgłosić  na gminną infolinię swoje zapotrzebowanie na wykonanie przewozu do punktu szczepień. Transport ten będzie bezpłatny.

Gminna Infolinia w sprawie szczepień: 63 2776 272 (wew.15 lub 20), 722 323 370.

Realizacja szczepień w Powidzu będzie możliwa dzięki współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.

Zachęcam serdecznie do przekazania tej informacji swoim bliskim i znajomym. Możliwość zaszczepienia istnieje również dla osób spoza Gminy Powidz.

                                                                               

wójt Gminy Powidz

/-/  Jakub Gwit

 

 

 

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych

W związku z obchodami 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Powiatu Słupeckiego, 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych (dźwięk ciągły trwający jedną minutę).

77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Wspólnie oddajmy cześć jego uczestnikom. Na skwerze przy Placu Bohaterów Warszawy w Słupcy, o godz. 17.00, złożone zostaną wiązanki kwiatów, zawyją syreny alarmowe – zatrzymajmy się na chwilę.