Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

BADANIA PROFILKATYCZNE

Mammobus

Badanie profilaktyczne blisko Ciebie.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Ośrodek Profilkatyki
i Epiedemiologii Nowotworów w Poznaniu wykonuje bezpłatne badania mammograficzne
w mammobusie przeznaczone dla kobiet z grupy wiekowej 50-69 lat, które wcześniej nie chorowały na raka piersi, a od ostatniego badania profilaktycznego piersi minęły przynajmniej dwa lata.

Rejestrację pacjentek ośrodek prowadzi pod bezpłatnym numerem infolinii. Istnieje także możliwość przyjmowania zapisów przez organizatora badań w miejscowości, w której odbędą się badania. Imienna lista (imię, nazwisko, numer PESEL) jest następnie przesyłana do OPEN faksem (numer: (061) 8 518 627 w.105 w celu jej weryfikacji w bazie udostępnionej przez NFZ. W ciągu jednego dnia w mammobusie można zbadać do 100 kobiet.

Wszystkie Panie, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych
w mammobusie lub cytobusie, ale nie mają z kim zostawić dziecka lub osoby dorosłej, którymi się opiekują proszone są o przekazanie takiej informacji podczas rejestracji na badanie. Istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnej opieki nad osobą zależną na czas badania, którą będzie sprawować pielęgniarka lub położna.

Procedura badania jest zgodna z wymaganiami NFZ i polega na:

 • rejestracji kobiety na podstawie dowodu osobistego oraz dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wypełnieniu przez badaną ankiety przygotowanej przez NFZ,
 • wykonaniu badania mammograficznego w dwóch ujęciach na każdą pierś,
 • seryjnym odczycie radiologicznym niezależnie przez dwóch radiologów,
 • porównaniu oceny obu radiologów i w przypadku ich zgodności co do stwierdzanej normy, przekazaniu wyniku pacjentce, wraz z zaleceniem dotyczącym okresu po którym badanie należy powtórzyć ( standardowo: 24 miesiące),
 • w przypadku niezgodności opinii radiologów ocena przez radiologa- eksperta
  i wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania diagnostycznego,
 • przesłaniu drogą pocztową wyniku badania na podany przez pacjentkę adres.

W przypadku nieprawidłowego wyniku Ośrodek zapewnia dalsze bezpłatne badania diagnostyczne w Poznaniu.

Cytobus

Badanie profilaktyczne blisko Ciebie.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Ośrodek Profilkatyki
i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykonuje bezpłatne badania cytologiczne
w cytobusie. Program przeznaczony jest dla kobiet zdrowych i nieodczuwających dolegliwości, w przedziale wieku 25 – 59 lat w 3-letnich odstępach czasu.

Rejestrację pacjentek ośrodek prowadzi pod bezpłatnym numerem infolinii. Istnieje także możliwość przyjmowania zapisów przez organizatora badań w miejscowości, w której odbędą się badania. Imienna lista (imię, nazwisko, numer PESEL) jest następnie przesyłana do OPEN faksem (numer: 61 8 518 627 w.105) w celu jej weryfikacji w bazie udostępnionej przez NFZ. W ciągu jednego dnia w cytobusie można zbadać do 80 kobiet.

Wszystkie Panie, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych
w mammobusie lub cytobusie, ale nie mają z kim zostawić dziecka lub osoby dorosłej, którymi się opiekują proszone są o przekazanie takiej informacji podczas rejestracji na badanie. Istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnej opieki nad osobą zależną na czas badania, którą będzie sprawować pielęgniarka lub położna.

Procedura badania jest zgodna z wymaganiami NFZ i polega na:

 • rejestracji kobiety na podstawie dowodu osobistego oraz dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wypełnieniu przez osobę badaną ankiety przygotowanej przez NFZ,
 • pobraniu wymazu cytologicznego,
 • ocenie mikroskopowej pobranego wymazu wg Systemu Bethesda (wynik podany jest
  w postaci szczegółowego opisu),
 • obiorze wyniku badania przez pacjentkę elektronicznie poprzez stronę www.openbadania.pl lub przesłaniu wyniku drogą pocztową na podany przez pacjentkę adres.

W przypadku nieprawidłowego wyniku zapewniamy dalsze bezpłatne badania diagnostyczne w Poznaniu.