Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupcy

Kierownik: Tomasz Krukowski

ul. Poznańska 16
62-400 Słupca
tel. 063 275 86 04/ 063 275 86 05

 

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

Komendant insp. Maciej Kusz

ul. Poznańska 13
62-400 Słupca
tel. 63 27 41 211

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy

Komendant: st.bryg. Rafał Chmiel

62-400 Słupca
ul. Ratajczaka 1
tel. 63 223 42 80

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Słupcy

Dyrektor: Zygmunt Jasiński

ul. Kościuszki 9
62-400 Słupca
Tel. 63 274 36 42

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy

Józef Ziemniarski

ul. Prusa 3
62-400 Słupca
Tel. 63 275 19 83

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

Dyrektor: Mirosław Chudziński

ul. Piastów 2
62-400 Słupca
tel. 63 275 14 44

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Słomczycach

Dyrektor: Michał Klotschke

Słomczyce 22
62-420 Strzałkowo
tel.63 277 11 49

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

Dyrektor: Danuta Szpiler

ul. Wojska Polskiego 13
62-400 Słupca
tel. 63 275 86 57

 

Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie

Dyrektor: Andrzej Nowakowski

Skubarczewo 4
62-436 Orchowo
tel. 63 275 86 59

 

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Dyrektor: Artur Cygan

ul. Pułaskiego 1
62-420 Strzałkowo
tel. 63 275 86 71

 

Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie

Dyrektor: Sylwia Pawlicka

ul. Lidmanowskiego 1
62-410 Zagórów
tel. 63 275 86 58

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Dyrektor: p.o. Rafał Spachacz

ul. Traugutta 7
62-400 Słupca
tel. 63 275 23 00

 

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie 

Dyrektor: Andżelika Szymczak

Kosewo 31
62-402 Ostrowite
tel. 63 275 86 67

 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysowym w Lądku

Dyrektor: Sylwia Włodarczyk

ul. Niska 2,
62-406 Lądek
Tel.   63 276 39 48

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy

Dyrektor: Anna Mydłowska

ul. Wojska Polskiego 13
62-400 Słupca
tel.63 275 20 18

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy

Dyrektor: Agnieszka Kiełducka

ul. Wojska Polskiego 13
62-400 Słupca
tel. 63 277-13-22

 

Liceum Ogólnokształcące w Słupcy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dyrektor: Tadeusz Raczkowski

Plac Szkolny 1
62-400 Słupca
tel. 63 275 10 93

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

Dyrektor: Karolina Rakowicz

ul. Powstańców Wlkp. 22
62-400 Słupca
tel. 63 275 11 30

 

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. W. Sikorskiego w Słupcy

Dyrektor: Marek Kłaniecki

ul. Kopernika
62-400 Słupca
tel. 63 275 14 26

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie

Dyrektor: Małgorzata Iwanicka

ul. Pyzderska 75
62-410 Zagórów
tel. 63 276 11 13

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Dyrektor: Władysław Pietras
ul. Górna
62-420 Strzałkowo
tel. 63 275 60 08

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy

Dyrektor: Karol Kowalski

ul. Kopernika 11A,
62 – 400 Słupca
Tel. 63 275 14 26

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy

Dyrektor: Wojciech Henke

ul. Powstańców Wielkopolskich 20
62-400 Słupca
tel. 63 275 33 73