Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim
62 – 410 Zagórów
tel/fax (63) 276 11 08 276 25 50

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim

Michalinów Oleśnicki 1, 62-410 Zagórów

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim

Michalinów Oleśnicki 1, 62-410 Zagórów

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim

Michalinów Oleśnicki 1, 62-410 Zagórów

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Piotrowicach

Piotrowice ul. Czereśniowa 2, 62-400 Słupca