Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia
ul. Zofii Urbanowskiej 9
62 – 500 Konin
Tel/fax (63) 242 08 96, 242 08 44

Centrum Szkoleniowe WIEDZA
ul. Kolejowa 2
62 – 510 Konin
Odział w Słupcy
ul. Powstańców Wielkopolskich 22
62 – 400 Słupca
Tel. (63) 275 11 30

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Ol.
62 – 410 Zagórów
tel/fax (63) 276 11 08 276 25 50