Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia
ul. Zofii Urbanowskiej 9
62 – 500 Konin
Tel/fax (63) 242 08 96, 242 08 44

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim
62 – 410 Zagórów
tel/fax (63) 276 11 08 276 25 50

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych “Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim

Michalinów Oleśnicki 1, 62-410 Zagórów

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych “Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim

Michalinów Oleśnicki 1, 62-410 Zagórów

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych “Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim

Michalinów Oleśnicki 1, 62-410 Zagórów