FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

RZĄDOWY FUNDUSZ „POLSKI ŁAD” PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZADANIE DOFINANSOWANO Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Nazwa zadania: Świadczenie w 2022 roku usług publicznego transportu zbiorowego na terenie
Powiatu Słupeckiego na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej.
 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 121 647,90 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 339 768,66 zł

Głównym celem zadania jest przywrócenie na terenie Powiatu Słupeckiego lokalnych połączeń autobusowych, które zabezpieczą najpilniejsze potrzeby komunikacyjne mieszkańców Powiatu Słupeckiego. Przede wszystkim  chodzi o potrzeby komunikacyjne mieszkańców mniejszych miejscowości, bowiem im dalej od większych miast, tym trudniej o możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.  Zwiększenie siatki połączeń autobusowych na terenie Powiatu Słupeckiego ma umożliwić  mieszkańcom  korzystanie w większym stopniu z publicznego transportu zbiorowego, a także umożliwić dojazd do miejscowości, do których dotarcie  było dotychczas utrudnione lub niemożliwe. Działania  podejmowane we wskazanym obszarze przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego, mają w znacznym stopniu  przyczynić się do zlikwidowania tzw. „białych plam komunikacyjnych” czyli zjawiska wykluczenia komunikacyjnego na terenie Powiatu Słupeckiego.

Całkowita wartość zadania:  1 339 768,66 zł, w tym:
1 121 647,90 zł – środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

218 120,76 zł – wkład własny Organizatora oraz środki  przeznaczone na wsparcie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Słupeckiego w 2022 roku przez Gminy Powiatu Słupeckiego (Gmina Miejska Słupca, Gmina Wiejska Słupca, Gmina Strzałkowo, Gmina Lądek, Gmina Zagórów, Gmina Orchowo, Gmina Powidz, Gmina Ostrowite).

Okres realizacji zadania:  2022 rok.

Zadanie dofinansowane zostanie na podstawie umowy nr 1.46/22 z dnia 04.02.2022  roku, o objęciu w 2022 roku dopłatą  ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Słupeckim.

W wyniku realizacji zadania  na terenie Powiatu  Słupeckiego  uruchomiono  w 2022 roku 43 linie komunikacyjne użyteczności publicznej, na których zaplanowano wykonanie  pracy eksploatacyjnej  na poziomie 382 668 wozokilometrów.

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej uruchomione w 2022 roku w ramach zadania na terenie Powiatu Słupeckiego:

Lp. Nr linii komunikacyjnej Nazwa linii komunikacyjnej
1. 3023072U Słupca – Wilczna przez: Cienin Kościelny
2. 3023073U Słupca – Piotrowo przez: Kotunia – Ciążeń
3. 3023074U Słupca – Sługocin przez: Kotunia – Ciążeń
4. 3023075U Kosewo – Słupca przez: Piotrowice
5. 3023076U Ostrowite – Słupca przez: Kosewo – Mieczownica
6. 3023077U Słupca – Zagórów przez: Ciążeń
7. 3023078U Słupca – Powidz przez: Ciosna
8. 3023079U Słupca –  Kosewo – Ostrowite – Orchowo
9. 3023080U Zagórów – Jaroszyn – Słupca – Strzałkowo
10. 3023081U Słupca – Strzałkowo – Wólka – Staw – Słupca
11. 3023082U Słupca – Powidz przez: Ciosna – Niezgoda
12. 3023083U Zagórów – Strzałkowo przez: Ciążeń – Słupca
13. 3023084U Słupca – Jaroszyn – Lądek – Zagórów
14. 3023085U Słupca – Orchowo przez: Kosewo – Ostrowite
15. 3023086U Słupca – Piotrowice – Giewartów – Ostrowite
16. 3023087U Koszelewska Łąka  – Anielewo – Zagórów  – Jaroszyn – Słupca
17. 3023088U Słupca – Drążna – Ostrowite – Orchowo
18. 3023089U Orchowo – Ostrowite – Drążna – Słupca
19. 3023090U Kopojno – Wola Koszucka – Słupca
20. 3023091U Słupca – Strzałkowo – Szemborowo – Strzałkowo – Słupca
21. 3023092U Cienin – Kolonia – Rokosz – Słupca
22. 3023093U Sługocin – Słupca przez: Ciążeń – Kotunia
23. 3023102U Słupca – Kąty – Ciążeń – Samarzewo
24. 3023103U Słupca – Dziedzice – Dąbrowa – Samarzewo
25. 3023104U Strzałkowo – Słupca  – Wilczna
26. 3023105U Sługocin – Lądek – Ląd – Zagórów
27. 3023106U Słupca – Kowalewo – Wola  Koszucka – Parcele – Lądek – Piotrowo
28. 3023109U Słupca – Mieczownica – Giewartów – Ostrowite
29. 3023110U Izdebno – Ostrowite – Drążna – Słupca
30. 3023111U Izdebno – Ostrowite – Kosewo – Giewartów – Słupca
31. 3023112U Słupca – Marcewek – Młodojewo – Koszuty – Słupca
32. 3023113U Słupca –  Jaroszyn – Zagórów – Kopojno
33. 3023114U Sługocin  – Lądek – Jaroszyn – Słupca
34. 3023115U Zagórów – Lądek – Wola Koszucka – Słupca
35. 3023116U Trąbczyn – Zagórów – Ląd – Jaroszyn – Słupca
36. 3023117U Słupca – Drążna – Ostrowite – Siernicze Małe
37. 3023118U Słupca – Młodojewo – Drążna – Ostrowite – Izdebno
38. 3023119U Kamień –  Pokoje – Koszuty – Słupca
39. 3023120U Szyszłowo – Zastawie – Marcewek – Słupca
40. 3023190U Ciążeń – Kotunia – Słupca
41. 3023193U Słupca – Jaroszyn – Ląd – Zagórów
42. 3023194U Słupca – Skarboszewo – Słupca
43. 3023195U Wilczna – Strzałkowo przez: Słupca

Głównym celem projektu było przywrócenie na terenie Powiatu Słupeckiego lokalnych połączeń autobusowych  tam, gdzie występowały najpilniejsze potrzeby komunikacyjne, by mieszkańcy – przede wszystkim mniejszych miejscowości, mogli mieć możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.  Zwiększenie siatki połączeń autobusowych na terenie Powiatu Słupeckiego, miało na celu umożliwienie  mieszkańcom  korzystanie w większym stopniu z transportu publicznego, a także umożliwienie dojazdu do miejscowości, do których dotarcie  było dotychczas utrudnione lub niemożliwe.  Działania  we wskazanym obszarze,  w znacznym stopniu miały przyczynić się do zlikwidowania zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.

Całkowita wartość projektu:  1 659 151,79 zł, w tym:

1 394 245,00 zł – środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

264 906,79 zł – wkład własny.

Okres realizacji projektu:  2021 rok.

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 23.16/20  z dnia 31.12.2020 roku (aneks nr 1 z dnia 07.05.2021 roku; aneks nr 2 z dnia 13.12.2021 roku) o objęciu  w 2021 roku dopłatą  ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Słupeckim.

W wyniku realizacji projektu  na terenie Powiatu  Słupeckiego  uruchomiono w 2021 roku 45 linii komunikacyjnych użyteczności publicznej, na których zaplanowano   wykonanie  pracy eksploatacyjnej  na poziomie 464 748,40 wozokilometrów.

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej uruchomione w ramach projektu:

 1. Linia komunikacyjna nr 3023079U Słupca – Orchowo przez: Kosewo – Ostrowite
 2. Linia komunikacyjna nr 3023080U Zagórów – Strzałkowo przez: Jaroszyn – Słupca
 3. Linia komunikacyjna nr 3023081U Słupca – Słupca przez: Strzałkowo – Wólka – Staw
 4. Linia komunikacyjna nr 3023082U Słupca – Powidz przez: Ciosna – Niezgoda
 5. Linia komunikacyjna nr 3023083U Zagórów – Strzałkowo przez: Ciążeń – Słupca
 6. Linia komunikacyjna nr 3023084U Słupca – Zagórów przez: Jaroszyn – Lądek
 7. Linia komunikacyjna nr 3023085U Słupca – Orchowo przez: Mieczownica – Kosewo – Ostrowite
 8. Linia komunikacyjna nr 3023086U Słupca – Ostrowite przez: Piotrowice – Giewartów
 9. Linia komunikacyjna nr 3023087U Koszelewska Łąka – Słupca przez: Anielewo – Zagórów – Jaroszyn
 10. Linia komunikacyjna nr 3023088U Słupca – Orchowo przez: Drążna – Ostrowite
 11. Linia komunikacyjna nr 3023089U Orchowo – Słupca przez: Ostrowite – Drążna
 12. Linia komunikacyjna nr 3023090U Kopojno – Słupca przez: Lądek – Wola Koszucka
 13. Linia komunikacyjna nr 3023091U Słupca – Słupca przez: Strzałkowo – Szemborowo – Strzałkowo
 14. Linia komunikacyjna nr 3023092U Cienin Kolonia – Słupca przez: Cienin Perze – Rokosz
 15. Linia komunikacyjna nr 3023093U Sługocin – Słupca przez: Ciążeń – Kotunia
 16. Linia komunikacyjna nr 3023101U Trąbczyn – Trąbczyn przez: Grabina – Michalinów Trąbczyński
 17. Linia komunikacyjna nr 3023102U Słupca – Samarzewo przez: Kąty – Ciążeń
 18. Linia komunikacyjna nr 3023103U Słupca – Samarzewo przez: Dziedzice – Dąbrowa
 19. Linia komunikacyjna nr 3023104U Strzałkowo – Wilczna przez: Słupca
 20. Linia komunikacyjna nr 3023105U Sługocin – Zagórów przez: Lądek – Ląd
 21. Linia komunikacyjna nr 3023106U Słupca – Piotrowo przez: Kowalewo – Wola Parcele – Lądek
 22. Linia komunikacyjna nr 3023109U Słupca – Ostrowite przez: Mieczownica – Giewartów
 23. Linia komunikacyjna nr 3023110U Izdebno – Słupca przez: Ostrowite – Drążna
 24. Linia komunikacyjna nr 3023111U Izdebno – Słupca przez: Ostrowite – Kosewo – Giewartów
 25. Linia komunikacyjna nr 3023112U Słupca – Słupca przez: Marcewek – Młodojewo – Koszuty
 26. Linia komunikacyjna nr 3023113U Słupca – Kopojno przez: Jaroszyn – Zagórów
 27. Linia komunikacyjna nr 3023114U Sługocin – Słupca przez: Lądek – Jaroszyn
 28. Linia komunikacyjna nr 3023115U Zagórów – Słupca przez: Lądek – Wola Koszucka
 29. Linia komunikacyjna nr 3023116U Trąbczyn – Słupca przez: Zagorów – Ląd – Jaroszyn
 30. Linia komunikacyjna nr 3023117U Słupca – Siernicze Małe przez: Drążna – Ostrowite
 31. Linia komunikacyjna nr 3023118U Słupca – Izdebno przez: Młodojewo – Drążna – Ostrowite
 32. Linia komunikacyjna nr 3023119U Kamień – Słupca przez: Pokoje – Koszuty
 33. Linia komunikacyjna nr 3023120U Szyszłowo – Słupca przez: Zastawie – Marcewek
 34. Linia komunikacyjna nr 3023121U Zagórów – Wrąbczyn Górski przez: Wrąbczyn
 35. Linia komunikacyjna nr 3023122U Zagórów – Szetlewek przez: Nowa Wieś – Podbiel
 36. Linia komunikacyjna nr 3023124U Podbiel – Zagórów przez: Szetlewek – Trąbczyn
 37. Linia komunikacyjna nr 3023125U Grabina – Kopojno przez: Osiny – Zagórów – Oleśnica
 38. Linia komunikacyjna nr 3023126U Kopojno – Koszelewska Łąka przez: Zagórów – Łukom – Anielewo
 39. Linia komunikacyjna nr 3023128U Kopojno – Zagórów przez: Skokum – Oleśnica
 40. Linia komunikacyjna nr 3023129U Zagórów – Koszelewska Łąka przez: Kościołków – Łomów – Anielewo
 41. Linia komunikacyjna nr 3023130U Anielewo – Zagórów przez: Łomów – Kościołków
 42. Linia komunikacyjna nr 3023190U Ciążeń – Słupca przez: Kotunia
 43. Linia komunikacyjna nr 3023193U Słupca – Zagórów przez: Jaroszyn – Ląd
 44. Linia komunikacyjna nr 3023194U Słupca – Słupca przez: Młodziejewice – Chwalibogowo – Wierzbocice
 45. Linia komunikacyjna nr 3023195U Wilczna – Strzałkowo przez: Słupca