Strona internetowa SPZOZ

Społeczna Rada SP ZOZ w Słupcy:

starosta Jacek Bartkowiak
przedstawiciel wojewody wielkopolskiego Jan Dąbek
Krzysztof Połeć przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
Małgorzata Papierska przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
radni powiatowi: Anna Czerniak, Mariusz Król, Andrzej Kasprzyk, Andrzej Bernat i Bogdan Kukulski