Wykaz ilości organizacji pozarządowych – stan 1 stycznia 2021 r.

Organizacje w ewidencji Starosty Słupeckiego:

Stowarzyszenia zwykłe

Wykaz Klubów Sportowych

Wykaz UKS-ów – ewidencja 

Organizacje prawne zarejestrowane w KRS:

Wykaz OSP

Stowarzyszenia-prawne

Wykaz Fundacji.

Organizacje zarejestrowane w Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Koła Gospodyń Wiejskich