Wykaz organizacji pozarządowych – stan na 1.01.2023

 

Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Słupeckiego

Stan na 31.12.2022 r.

 

1.Organizacje w ewidencji Starosty Słupeckiego:

– Stowarzyszenia zwykłe:                                24

– Kluby sportowe :                                           39

– Uczniowskie Kluby Sportowe:                      10

Razem:                                                           73

  1. Organizacje prawne zarejestrowane w KRS:

– Ochotnicze Straże Pożarne:                         65

– Stowarzyszenia prawne:                              115

– Fundacje:                                                      12

– Razem:                                                         192

  1. Organizacje zarejestrowane w Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

– Koła Gospodyń Wiejskich:                           54

Łącznie:                                                          319                                                              

 

 

Organizacje w ewidencji Starosty Słupeckiego:

Stowarzyszenia zwykłe
Kluby sportowe
Uczniowskie kluby sportowe

Organizacje zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

KGW

Organizacje prawne zarejestrowane w KRS:

Ochotnicze Straże Pożarne
Stowarzyszenia prawne
Fundacje