Wykaz organizacji pozarządowych – stan na 1.01.2023

Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Słupeckiego

Organizacje w ewidencji Starosty Słupeckiego:

– Stowarzyszenia zwykłe: 24

– Kluby sportowe: 39

– Uczniowskie Kluby Sportowe: 10

Razem: 73

Organizacje prawne zarejestrowane w KRS:

– Ochotnicze Straże Pożarne: 65

– Stowarzyszenia prawne: 110

– Fundacje: 12

– Razem: 187


Organizacje zarejestrowane w Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

– Koła Gospodyń Wiejskich: 40

Łącznie: 300     

Organizacje w ewidencji Starosty Słupeckiego:

Stowarzyszenia zwykłe
Kluby sportowe
Uczniowskie kluby sportowe

Organizacje zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

KGW

Organizacje prawne zarejestrowane w KRS:

Ochotnicze Straże Pożarne
Stowarzyszenia prawne
Fundacje