Wykaz liczby organizacji pozarządowych – stan na 15 lipca 2022 r.: liczba organizacji stan 15.07.22.

Organizacje w ewidencji Starosty Słupeckiego:

Stowarzyszenia zwykłe
Kluby sportowe
Uczniowskie kluby sportowe

Organizacje zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

KGW

Organizacje prawne zarejestrowane w KRS:

Ochotnicze Straże Pożarne
Stowarzyszenia prawne
Fundacje