Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacjach społecznych

uchwala organizacje

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

Konsultacje Rpw na 2021.

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA 2020 ROK