Dodatkowa pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Powiat Słupecki przystąpi do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwałę w tej sprawie przyjął na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu. Programem objęte zostaną samorządy powiatowe i gminne, które w wyniku wymienionych wyżej sytuacji, uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych […]

[vc_btn link="post_link" title="Zobacz więcej" style="flat" shape="rounded" color="juicy-pink" size="md" align="left"]

Powiat przystępuje do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dwoje dzieci przed 16. rokiem życia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz jedną osobę dorosłą z terenu powiatu słupeckiego otoczy opieką asystent osobisty. Powiat przystępuje do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 54 039,60 zł na realizację zadania otrzyma samorząd na zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności […]

[vc_btn link="post_link" title="Zobacz więcej" style="flat" shape="rounded" color="juicy-pink" size="md" align="left"]

Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

[vc_btn link="post_link" title="Zobacz więcej" style="flat" shape="rounded" color="juicy-pink" size="md" align="left"]