Dodatkowa pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Powiat Słupecki przystąpi do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwałę w tej sprawie przyjął na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu. Programem objęte zostaną samorządy powiatowe i gminne, które w wyniku wymienionych wyżej sytuacji, uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych […]

[vc_btn link="post_link" title="Zobacz więcej" style="flat" shape="rounded" color="juicy-pink" size="md" align="left"]

Powiat przystępuje do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dwoje dzieci przed 16. rokiem życia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz jedną osobę dorosłą z terenu powiatu słupeckiego otoczy opieką asystent osobisty. Powiat przystępuje do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 54 039,60 zł na realizację zadania otrzyma samorząd na zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności […]

[vc_btn link="post_link" title="Zobacz więcej" style="flat" shape="rounded" color="juicy-pink" size="md" align="left"]

Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

[vc_btn link="post_link" title="Zobacz więcej" style="flat" shape="rounded" color="juicy-pink" size="md" align="left"]

Oświadczenie o dostępności dla www.powiat-slupca.pl

To oświadczenie o dostępności z Powiatu Słupeckiego.

Stan zgodności

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) określają wymagania dla projektantów i programistów w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Definiuje trzy poziomy zgodności: Poziom A, Poziom AA i Poziom AAA. Strona www.powiat-slupca.pl jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 poziom AA. Częściowa zgodność oznacza, że ​​niektóre części treści nie są w pełni zgodne ze standardem dostępności.

Czekamy na Twoją opinię na temat dostępności witrynywww.powiat-slupca.pl . Daj nam znać, jeśli napotkasz bariery dostępności w witrynie www.powiat-slupca.pl:

Telefon: 63 2758600

E-mail: powiat@powiat-slupca.pl

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

 

Data

 

To oświadczenie zostało utworzone 28 stycznia 2022 r. przy użyciu narzędzia W3C Accessibility Statement Generator Tool.