Rada Powiatu 2018-2023

Piotr Gałan – Przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Dropiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Bernat
Natalia Bobrowska-Bartkowiak
Anna Czerniak
Czesław Dykszak
Bogdan Jastrząb
Andrzej Kasprzyk
Aleksandra Kazuś-Wróblewska
Mariusz Król
Bogdan Kukulski
Anna Kusiołek
Przemysław Niezbecki
Jerzy Orchowski
Stefan Stencel
Henryk Tylman
Stefan Zieliński

 

Wykaz Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego

BR.0012.1 Komisja Rewizyjna

Anna Kusiołek – przewodnicząca Komisji        opiekun: Mariola Landowska

Bogdan Kukulski– zastępca Przewodniczącej                                                 

Henryk Tylman

Stefan Stencel

BR.0012.2 Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Andrzej Kasprzyk – przewodniczący Komisji       opiekun: Rafał Piasecki

Anna Kusiołek – zastępca przewodniczącego                                                  

Czesław Dykszak

Piotr Gałan

Bogdan Kukulski

BR.0012.3 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Henryk Tylman – przewodniczący Komisji      opiekun: Małgorzata Modrzejewska

Jerzy Orchowski  – zastępca Przewodniczącego

Czesław Dykszak

BR.0012.4 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Aleksandra Kazuś-Wróblewska – przewodnicząca Komisji opiekun: Justyna Lisowska

Andrzej Bernat – zastępca Przewodniczącej

Anna Czerniak

Mariusz Król

Bogdan Jastrząb

BR.0012.5  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Jerzy Orchowski – przewodniczący Komisji      opiekun: Mariola Landowska

Bogdan Kukulski

Natalia Bobrowska-Bartkowiak

Stefan Zieliński

 

BR.0012 Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Przemysław Dropiński – przewodniczący Komisji     opiekun: Mariola Landowska

Natalia Bobrowska-Bartkowiak – zastępca Przewodniczącego

Anna Czerniak

***

Rady Powiatu minionych kadencji