Rada Powiatu 2018-2023

Piotr Gałan – Przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Dropiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Bernat
Natalia Bobrowska-Bartkowiak
Anna Czerniak
Czesław Dykszak
Bogdan Jastrząb
Andrzej Kasprzyk
Aleksandra Kazuś-Wróblewska
Mariusz Król
Bogdan Kukulski
Anna Kusiołek
Przemysław Niezbecki
Jerzy Orchowski
Stefan Stencel
Henryk Tylman

Stefan Zieliński

 

Wykaz Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego

BR.0012.1 Komisja Rewizyjna

Anna Kusiołek – przewodnicząca Komisji                              opiekun: Mariola Landowska

Bogdan Kukulski– zastępca Przewodniczącej                                                 

Przemysław Niezbecki

Henryk Tylman

Stefan Stencel

 

BR.0012.2 Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Andrzej Kasprzyk – przewodniczący Komisji                            opiekun: Józef Wziętek

Anna Kusiołek – zastępca przewodniczącego                                                  

Czesław Dykszak

Piotr Gałan

Bogdan Kukulski

 

BR.0012.3 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Henryk Tylman – przewodniczący Komisji                  opiekun: Małgorzata Modrzejewska

Jerzy Orchowski  – zastępca Przewodniczącego

Czesław Dykszak

 

BR.0012.4 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Aleksandra Kazuś-Wróblewska – przewodnicząca Komisji opiekun: Anita Kubicka

Andrzej Bernat – zastępca Przewodniczącej

Anna Czerniak

Mariusz Król

Bogdan Jastrząb

 

BR.0012.5  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Jerzy Orchowski – przewodniczący Komisji                             opiekun: Mariola Landowska

Bogdan Kukulski

Natalia Bobrowska-Bartkowiak

Przemysław Niezbecki

Stefan Zieliński

 

BR.0012 Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Przemysław Dropiński – przewodniczący Komisji                   opiekun: Mariola Landowska

– zastępca Przewodniczącego

Anna Czerniak

Natalia Bobrowska-Bartkowiak

 

***

Rady Powiatu minionych kadencji