Starosta – Jacek Bartkowiak
Wicestarosta – Czesław Dykszak
Członek Zarządu – Aleksandra Kazuś-Wróblewska
Członek Zarządu – Andrzej Bernat