W ramach odbudowy populacji zagrożonych gatunków drobnej zwierzyny łownej, 22 października br. w Naprusewie, na terenie siedziby Koła Łowieckiego Nr 33 „Żbik”, rozdysponowano między 8 kół łowieckich 254 szt. bażantów pochodzących z hodowli OHZ Ptaszkowo.

Przekazania młodych bażantów na rzecz kół prowadzących gospodarkę łowiecką na terenie powiatu słupeckiego dokonał wicestarosta Czesław Dykszak wraz z przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Henrykiem Tylmanem oraz członkami komisji – radnymi powiatowymi Stefanem Zielińskim i Jerzym Orchowskim.

Nim dokonano podziału bażancich kur i kogutów, w obecności wszystkich przybyłych miało miejsce widowiskowe wypuszczenie w łowisko pięknie umaszczonych ptaków.

Bażanty przekazano następującym kołom łowieckim: Nr 20 „Dąbrowa”, Nr 33 „Żbik”, Nr 90 „Łoś”, Nr 20 „Tumak”, Nr 67 „Bażant”, Nr 84 „Pantera”, Nr 6 „Żubr”, i Nr 32 „Lis”.

Nadmienić należy również, że nieodpłatna pomoc ze strony Starostwa Powiatowego w Słupcy na zasiedlanie bażantów trwa nieprzerwanie od 2005 r. Dotychczas zakupiono 4,8 tys. szt. bażantów i 840 szt. kuropatw, wydając na ten cel ponad 143 tys. zł.