• 16 października 2019
  • 10:00

16 października 2019 r.

Warsztaty i happening ekologiczny

w ramach akcji pn.: „Dzień Czystego Powietrza”

 Plac Targowy w Słupcy, przy ul Ratajczaka

Godzina 10.00 przybycie na Plac Targowy 3 grup uczestników (min. 75 osób) i rozpoczęcie warsztatów.

Warsztaty prowadzone równolegle na 3 stanowiskach w grupach po ok. 25 osób.

Na każdym stanowisku grupa spędzi ok 20 min.

Całkowity czas trwania warsztatów na 3 stanowiskach dla 3 grup – ok 1h.

Warsztaty obejmują następujące stanowiska:

1.„Rowerowe kino”

Ekspozycja składająca się z namiotu urządzonego jak kino (20 krzeseł, ekran) oraz systemu 3 rowerów, na których pedałują uczestnicy warsztatu, tym samym wytwarzając prąd napędzający komputer i projektor wyświetlający ekologiczny pokaz multimedialny. Na rowerach zamontowane są specjalne liczniki pokazujące ile prądu wytwarza każdy z rowerzystów. W „kinie” zostanie zaprezentowany film przedstawiający problem niskiej emisji.

  1. Przestrzenne EKO Memory

Gra, której towarzyszy edukacja ekologiczna. Na każdej planszy znajduje się obrazek i informacja dotycząca naszych codziennych działań, nawyków oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Prowadzący grę edukator omawia opisane działania i nawyki a uczestnicy poprzez zabawę nabywają ekologiczną wiedzę.

  1. Przestrzenna gra planszowa

Przestrzenna gra o wymiarach 3×4 metry, w której uczestnicy sami są pionkami i rzucając ogromną kostką przesuwają się na kolejne pola. Każdemu polu przyporządkowane jest pytanie dotyczące zagadnień ekologicznych, dostosowane do wieku uczestnika.

Warsztatom towarzyszyć będzie wystawa „Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek”.

Sugestywna wystawa pokazująca stopień zanieczyszczeń i podstawowe źródła zanieczyszczeń powietrza oraz konsekwencje zdrowotne złej jakości powietrza. Wystawa zostanie postawiona na placu, podczas trwania Happeningu, jako dodatkowy element służący podnoszeniu świadomości ekologicznej nie tylko uczestników akcji ale również przechodniów.

Godzina 11.00 przybycie na Plac Targowy kolejnych 3 grup uczestników i rozpoczęcie wspólnego dla wszystkich 6 grup happeningu ekologicznego.

Przewidywany czas trwania happeningu ok 30 min. (uzależniony od ilości przygotowanych haseł) prowadzony przez Eko-konferansjera przy użyciu nagłośnienia.

Prowadzący angażuje uczestników do prezentowania przygotowanych wcześniej haseł ekologicznych.

Po zakończeniu wspólnego happeningu ok. godziny 11.30 nowoprzybyłe grupy wezmą udział w warsztatach – ok 1h.