• 30 sierpnia 2019
  • 11:00

30 sierpnia 2019 r. o godz. 11.30 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego odbędzie się doroczne spotkanie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim. Przed spotkaniem, o godz. 11.00 odbędzie się złożenie kwiatów przy Pomniku Niepodległości.