Powiat słupecki położony jest w północno – wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem powiat słupecki obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa – z powiatem pleszewskim, zachodu – powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy – z powiatem mogileńskim.Według podziału fizyczno – geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego, podprowincjach: Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny Środkowopolskie. W skład podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie wchodzą częściowo Pojezierza Wielkopolskie obejmujące: Pojezierze Gnieźnieńskie i Równinę Wrzesińską. W skład Nizin Środkowopolskich wchodzi Nizina Środkowopolska obejmująca Dolinę Konińską i Równinę Rychwalską.

Powiat słupecki w liczbach:

Miasto Powiatowe: Słupca
-powierzchnia: 837,91 km (14 miejsce w województwie Wielkopolskim) Populacja
– liczba ludności: 59 617 – stan na 31.12.2016 r. (24 miejsce w województwie Wielkopolskim)
– gęstość: 70,25 osób/km

Powiat Słupecki jest powiatem rolniczym: 63 tys. ha przeznaczonych jest na cele rolnicze, w tym 52,513 ha jako grunty orne. Funkcjonuje 5.640 gospodarstw indywidualnych a przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi 9,4 ha. Około 5 osób przypada na jedno gospodarstwo. Około 68 % mieszkańców powiatu zamieszkuje tereny wiejskie przy czym około 30 tys. mieszkańców związanych jest z rolnictwem.
Powiat Słupecki to osiem gmin, w których podziwiać można niespotykane krajobrazy, a także tereny na których opłaca się zainwestować.

W skład powiatu wchodzą:
-gminy miejskie: Słupca
-gminy miejsko – wiejskie: Zagórów
-gminy wiejskie: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo

Powiat słupecki posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki i inwestycji:

Powiat leży w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, w niewielkiej odległości od granicy zachodniej, wzdłuż przebiegu autostrady A2 z bezpośrednim dojazdem do niej. Nie bez znaczenia jest również bliskość centrum targowego i przemysłowego jakim jest miasto wojewódzkie: Poznań (70 kilometrów). W Powiecie Słupeckim są dwa parki przyrody – Nadwarciański Park Krajobrazowy (uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej „Globaly Important Bird Areas – Glas”) oraz Powidzki Park Krajobrazowy. W granicach powiatu znajduje się 18 jezior (w tym jedno z czystszych w kraju i największe w Wielkopolsce – Jezioro Powidzkie, na którym od 2000 roku odbywają się Regaty Żeglarskie, zakwalifikowane od 2004 roku do Pucharu Polski Jachtów Kabinowych).
Świetne miejsca do plażowania, kąpieli, nurkowania (prawdziwą „mekką” dla płetwonurków, którzy przybywają tu każdego lata z całej Europy jest Jezioro Powidzkie), wędkowania, spacerów, uprawiania sportów wodnych, a także jazdy konnej i innych aktywnych form wypoczynku.

Cenne zabytki (m.in. perełka architektury europejskiej – klasztor pocysterski w Lądzie oraz przepiękny pałac w stylu rokokowym w Ciążeniu – obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z największym w Europie środkowo – wschodniej zbiorem masoników).

Ciekawe zespoły parkowo – pałacowe (m.in. dworek z I połowy XVIII wieku w Osówcu, pałac z I połowy XIX wieku w Paruszewie, zespół pałacowy z XIX w. w Giewartowie, pałac z XIX w. w Mieczownicy)
W Powiecie Słupeckim znajduje się miejscowość Unia – jedyna o takiej nazwie miejscowość w Polsce.
W powiecie znajduje się najwięcej gospodarstw agroturystycznych w całej wschodniej Wielkopolsce. Kilka z nich to laureaci ogólnopolskich plebiscytów i konkursów agroturystycznych. Urlop lub weekend spędzony w gospodarstwie agroturystycznym to wspaniała forma aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku

Herb, Flaga, Pieczęć
Opracowanie projektu „Herb, flaga, pieczęć Powiatu Słupeckiego” powstało w oparciu o symbolikę ziemi słupeckiej wyrażonej godłem miasta Słupca, które wraz z siedmioma gwiazdami stanowiącymi symbole gmin, oddaje poprzez ilość znaków liczbę gmin tworzących powiat. Flaga dodatkowo, poprzez liczbę pasów poziomych oraz ich barwę, podkreśla tworzoną wspólnotę.