„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” ks. Jan Twardowski

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Eugeniusza Ochowiaka

długoletniego nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy

Łączymy się w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi Zmarłego

Czesław Dykszak                Jacek Bartkowiak

Wicestarosta Słupecki         Starosta Słupecki

 

Eugeniusz Ochowiak (l.87) zmarł 20 kwietnia 2019 r.

Msza św. Żałobna odprawiona zostanie 25 .04.2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w kościele św. Wawrzyńca w Słupcy,

po której nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Parafialny św. Krzyża w Słupca.

***

Eugeniusz Ochowiak, jako germanista, kształcił kilka pokoleń uczniów słupeckiego Ogólniaka.

Przez ponad 23 lata był też wykładowcą – prowadził lektorat z języka niemieckiego, w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. W 2015 r. Salezjanie postanowili podziękować wykładowcy za jego zaangażowanie i szczególną obecność w ich wspólnocie, honorując Eugeniusza Ochowiaka medalem „Salesiani Merentibus”.

Podczas uroczystości odczytano okolicznościową laudację – „Na każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, zawsze i wszędzie będę ja przy tobie, bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił” – słowa te dobrze oddają wpisywanie się ludzi w serca innych i miejsca. (…) W sercach pokoleń swoich studentów lądzkiego Seminarium zapisał się p. Eugeniusz Ochowiak.

Pan Eugeniusz jest magistrem historii UAM w Poznaniu. W tym też kierunku chciał  kształcić się dalej, podjął pracę doktorską, której niestety nie ukończył. Ale zaraz potem ukończył kolejne studia – magisterium z germanistyki, również na Uniwersytecie w Poznaniu. Odtąd stał się to jego naukowa i życiowa pasja. W ramach studiów germanistycznych słuchał wykładów m.in. na uniwersytecie w Lipsku – ukończył studia podyplomowe w Brandenburgu. Przez długie lata pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy – w latach 80-tych był wicedyrektorem tejże szkoły. Kilka początkowych lat był nauczycielem historii, jednak dla pokoleń uczniów na zawsze wpisał się w serca jako nauczyciel języka niemieckiego.

Nabrał doświadczenia i został tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego.

Od 1989 r. jest lektorem języka niemieckiego w naszym Seminarium – z małą przerwą jest czas 23 lat.

Był też radnym miasta Słupca, wiceprzewodniczącym, w pierwszej kadencji. Był przewodnikiem licznych wycieczek po wielu krajach europejskich. W Słupcy zapoczątkował koncerty na rzecz dzieci niepełnosprawnych.