W obecnym roku szkolnym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy otwarto klasę mundurową policyjną technika spedytora. 8 listopada uczniowie tej klasy, w obecności licznych zacnych gości, dyrekcji szkoły, starosty i rodziców, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, tym samym zobowiązali się do reprezentowania określonej postawy i określonych zachowań.     

Dyrektor szkoły Karolina Rakowicz przypomniała genezę powstania klasy i najważniejsze złożenia wychowawczo-edukacyjne – 29 sierpnia 2019 r. podpisany został list intencyjny zapewniający patronat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nad tworzoną w ZSE w Słupcy klasą policyjną w zawodzie technik spedytor. List ten mający formę porozumienia ma na celu nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Słupcy i stworzenia takich warunków kształcenia, aby w sposób realistyczny i profesjonalny zapoznać uczniów klasy policyjnej ze specyfika zawodu policjanta, a także posiąść niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. (…)

Dzisiejszy dzień jest w pewnym sensie wydarzeniem historycznym, ponieważ, zarówno  naszej szkole, jak i w powiecie słupeckim, rocznik 2019, jako pierwszy, rozpoczyna edukację w klasie o profilu policyjnym.

Nowa klasa w słupeckim Ekonomiku to odpowiedź na oczekiwania i zainteresowania absolwentów szkół gimnazjalnych, którzy właśnie podczas rekrutacji ten profili nauki wybierali najchętniej.  Wyselekcjonowano 30 uczniów, którzy przez 5 lat nauki w technikum będą musieli sprostać licznym wymaganiom, a wymagania stawiane uczniom tej klasy są potrójne: opanowanie programu z zakresu przygotowania do zdobycia zawodu technik spedytor, muszą przystąpić do egzaminu maturalnego, a jednocześnie w tym samym czasie przygotować się do ewentualnego pełnienia roli policjanta w przyszłości. Uczniowie tej formacji zdobędą dodatkowo wiedzę m.in. z zakresu prawa karnego i cywilnego, z zakresu kryminalistyki, uprawnień i zagadnień policji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy z zakresu działań prewencyjnych oraz ruchu drogowego. Zdobędą też praktyczne umiejętności trenując na zajęciach z samoobrony, strzelectwa, żeglarstwa, czy pływania. Poznają tajniki musztry. Będą budować swoją sprawność fizyczna ucząc się technik prewencyjnych, sztuk walki, a także realizować będą policyjny tor przeszkód na zajęciach z wychowania fizycznego oraz uczestnicząc w obozach kondycyjnych i survivalowych.

W tej niełatwej drodze przewodnikiem dla młodych ludzi będzie ich wychowawca – Krzysztof Ratajczyk, który także przeprowadził ceremonię ślubowania.

Wychowawca klasy policyjnej technik spedytor Krzysztof Ratajczyk został uhonorowany przez starostę Jacka Bartkowiaka listem okolicznościowym za swoją bohaterską postawę. Przypomnijmy, iż w minione wakacje uratował on dwóch mężczyzn, którzy topili się.

Dyrektor Karolina Rakowicz wspólnie z Komendantem KP Policji w Słupcy insp. Maciejem Kuszem wręczyła uczniom Akty Ślubowania.

Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali musztrę, pod dowództwem uczennicy klasy policyjnej Natalii Dominiak.