30 sierpnia starosta powiatu słupeckiego, po zasięgnięciu opinii Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz Urzędu Miasta w Słupcy, zatwierdził z uwagami projekt czasowej organizacji ruchu dla drogi Nr 3107P – ul. Kościuszki.

Termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodny z zatwierdzeniem, to 15 września 2019 r. Pierwotnie, inwestor Firma Handlowo-Usługowa ROLMEX zakładała wprowadzenie organizacji ruchu od 2 września br. Starosta słupecki, jako zarządzający ruchem na drogach gminnych i powiatowych, po konsultacji z pełnomocnikiem inwestora wyznaczył powyższy termin, z następującymi uwagami, w oparciu o opinię Komendy Powiatowej Policji w Słupcy:

dopuścić ruch pojazdów poprzez płytę targowiska miejskiego przy ul. Ratajczaka poza dniami targowymi, celem utrzymania przepustowości ul. Kościuszki dla osób korzystających z nieruchomości i obiektów handlowych umiejscowionych przy ul. Kościuszki 1-9;

– termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu powinien zapewnić bezpieczeństwo w rejonie SP 1 w Słupcy. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym należy spodziewać się wzmożonego ruchu w pierwszych dniach września, dlatego uzasadnionym jest określić konkretny termin, który nie będzie kolidował z okresem „adaptacyjnym” dla dzieci rozpoczynających naukę w SP 1 w Słupcy (sąsiaduje z ulicą, której dotyczy projekt), czas robót powinien być możliwie najkrótszy, aby wyeliminować utrudnienia wynikające z zamknięcia ulicy.