Sesja  odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 1400  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 marca 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r.
 8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.