Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XXXIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego

 • sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 1300

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:

–    Nr XXXI/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

–    Nr XXXII/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 2. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

 4. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2020 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021-2023.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.

 10. Wolne głosy i wnioski.

 11. Zakończenie obrad.