Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak wyznaczył gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura na stanowisko Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej. Tym samym z dniem 1 grudnia 2020 r. stanowisko dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego obejmie gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła.

Generał brygady pilot Wojciech Pikuła służbę wojskową rozpoczął w 1981 roku jako podchorąży Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Po jej ukończeniu, w 1985 roku został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe w 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego jako pilot-instruktor. W 1990 roku objął stanowisko Dowódcy klucza lotniczego w 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, gdzie następnie pełnił funkcję Szefa strzelania powietrznego.

Kolejne lata to ponowna służba w 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego na stanowisku Szefa strzelania powietrznego. W 1998 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego, kolejno na stanowiskach nawigatora, Starszego inspektora, Szefa sekcji szkolenia lotniczego, Szefa bezpieczeństwa lotów oraz Szefa szkolenia.

W 2004 roku ukończył studia podyplomowe „Zintegrowane systemy zarządzania” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Następnie, w latach 2005-2008 pełnił służbę w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych NATO na stanowisku Szefa wydziału „Concept Development” w Połączonym Centrum Działań Bojowych (Joint Warfare Centre) w Stavanger (Norwegia). Lata te zaowocowały ukończeniem licznych kursów zagranicznych, takich jak: NATO Orientation Course oraz NATO Expeditionary Operations Course w Oberammergau (Niemcy), Capability Development Course w Norfolk (VA, USA), a także Confrontation and Collaboration Analytics Course w Alexandrii (VA, USA). Po powrocie do kraju w 2008 roku objął stanowisko Dowódcy 12. Bazy Lotniczej.

W roku 2009 pełnił obowiązki Dowódcy międzynarodowego cywilno-wojskowego lotniska, tzw. KAIA (Kabul Afghanistan International Airport) w ramach misji ISAF w Afganistanie. Ponadto, podczas służby w strukturach, gen. Pikuła brał udział w wielu ćwiczeniach międzynarodowych, certyfikujących komponent do udziału w ramach Nato Response Force.

Po powrocie do kraju, w latach 2010-2014 służył jako Szef szkolenia w Dowództwie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. W 2015 roku ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej i został wyznaczony do służby w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, najpierw jako Szef Oddziału Programowania Procedur Lotniczych i Prób w Locie – Zastępca Szefa Zarządu Wojsk Lotniczych, a następnie szef Zarządu Działań Lotniczych.

Z dniem 9 maja 2016 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – związku taktycznego odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad szkoleniem lotniczym pilotów LAW oraz wszystkich Sił Zbrojnych RP. Jednym z największych sukcesów dowodzenia 4. Skrzydłem jest wprowadzenie do służby w Polskich Siłach Powietrznych nowych samolotów szkolno-treningowych M-346 Bielik oraz wdrożenie całego Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego AJT (Advanced Jet Trainer), z jednoczesnym wycofywaniem ze szkolenia zasłużonych samolotów TS-11 Iskra.

Gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego na samolotach bojowych. Doświadczenie pilota zdobywał na różnych typach statków powietrznych: Zlin 42 M, Lim-2, Lim-5 różnych wersji i modyfikacji, Su-22 UM3K, Su-22 M4, TS-11. Jego nalot ogólny prawie 2000 godzin.

Został odznaczony m. in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Gwiazdą Afganistanu, Lotniczym Krzyżem Zasługi, Odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP – II stopnia, Medalem ISAF, Odznaką honorową Sił Powietrznych oraz Kordzikiem honorowym.  Ponadto, po wykonaniu misji w Kabulu otrzymał status weterana.

Gen. Pikuła prywatnie uprawia narciarstwo, turystykę górską oraz interesuje się historią.

źródło TUTAJ

TUTAJ