Starosta Powiatowy Jacek Bartkowiak przeprasza Andrzeja Kasprzyka za wypowiedź jaka padła pod jego adresem podczas obrad sesji LXXIV Rady Powiatu Słupeckiego w dniu 21.03.2024r., że Andrzej Kasprzyk pisał donosy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.