Międzynarodowy Dzień Strażaka w tym roku jest szczególnie ważny. To właśnie nasi strażacy ręka w rękę ze służbą zdrowia, wojskiem i policją, pomagają nam w tych trudnych czasach. Ponadto muszą zmagać się z panującą suszą.

Dzień Strażaka to nie przypadkowa data  – święto wypada bowiem w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. Właśnie on jest patronem gaszących pożary.

W tym szczególnym dniu przekazujemy wszystkim Strażakom – ochotnikom i zawodowym, najserdeczniejsze życzenia.

Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz gorące podziękowania za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Drodzy strażacy! Niech moc świętego Floriana będzie co dzień z Wami.

wicestarosta – Czesław Dykszak          starosta – Jacek Bartkowiak