Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza

na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.:

„Wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu na inwestycje”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną zasady uzyskania wsparcia na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Prelekcje poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Punktu w Koninie.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 7 sierpnia 2018 rok, w godzinach od 10:00 do 12:30, w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie przy ul. Zakładowej 4, sala nr 319 na trzecim piętrze.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców.

Program Spotkania

10:00-10:20 Rejestracja uczestników.

Wprowadzenie do spotkania

10:20-11:20 Omówienie dokumentacji konkursowej Poddziałania 1.5.2 WRPO 2014+

Przedstawienie informacji nt. procedury naboru i oceny projektów

11:20-11:30 Przerwa
11:30-12:15 Przedstawienie informacji nt. Formalnych Kryteriów Wyboru Projektów

Przedstawienie informacji nt. Merytorycznych Kryteriów Wyboru Projektów

12:15-12:30 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Pozostałe źródła informacji o Funduszach Europejskich.

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02

Wykładowcy:  specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

  1. Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Technicznej 2014-2020.