Centrum Kultury i Sztuki w Koninie od 17 lat jest organizatorem Konkursu o Statuetkę „Kariatyda”, którego celem jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób wspierających kulturę na terenie subregionu konińskiego.

W piątek, 11 maja, w ramach obchodów Dnia Animatora Kultury, w Domu Kultury Oskard w Koninie, podsumowano Konkurs o statuetkę Kariatydy i wręczono nagrody.

Statuetki wręczono:

Halinie Ganińskiej (Powidz/Poznań) – kategoria Animator kultury

Annie Komin (Słupca/Poznań) – kategoria Twórca

Mariuszowi Zaborowskiemu (burmistrz Ślesina) – kategoria Samorząd lokalny

Stowarzyszeniu „Koło Kobiet” z siedzibą w Biskupicach – kategoria Razem

Kariatydę Wielką otrzymała Mirosława Dimitrow

***

Halina Ganińska otrzymała statuetkę Kariatyda 2018 w kategorii Animator Kultury – za działalność naukową i popularyzatorską dotyczącą dziedzictwa kulturowego Ziemi Powidzkiej oraz zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego na terenie swojej małej ojczyzny.

Halina Ganińska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Powidza. Magister filologii polskiej, nauczyciel akademicki, bibliotekarz – starszy kustosz dyplomowany. Organizatorka seminariów historycznych i kulturalnych, autorka projektów i ponad 90 publikacji z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej oraz książek historycznych dotyczących Ziemi Powidzkiej. Od 1998 r. dyrygent miejscowego żeńskiego chóru Sonata. Inicjatorka i współorganizatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych. W ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Powidza wypromowała Dni Powidza, które są organizowane nieprzerwanie od 24 lat, jest współorganizatorką Powidz Jam Festiwal (w tym roku czwarta edycja). Organizuje wykłady, wystawy i konkursy. Zainspirowane przez nią formy działalności kulturalnej na stałe wpisują się w kalendarium imprez gminy Powidz i są nieprzerwanie, dzięki Jej działaniom, kontynuowane.

Aktywnie pracuje na rzecz wspólnego uświadamiania i dokumentowania tradycji lokalnych oraz podtrzymywania i utrwalania dziedzictwa kulturowego Powidza i okolic. Współpracuje z różnymi grupami społecznymi: seniorami, dziećmi i młodzieżą, dorosłymi. Swoją postawą, ciągle twórczymi pomysłami, zaraża innych, jednocześnie  dzieląc się doświadczeniem i bogatą wiedzą.

***

Anna Komin otrzymała statuetkę Kariatyda 2018 w kategorii Twórca – za pielęgnowanie i rozwój muzycznej pasji oraz twórczą postawę w tej dziedzinie.

Anna Komin – wokalistka ze Słupcy. Swoją drogę muzyczną rozpoczęła w słupeckiej szkole muzycznej, gdzie uczyła się w klasie fortepianu Andrzeja Wójcińskiego, oraz na scenie słupeckiego Miejskiego Domu Kultury. Opuściła rodzinne miasto i na poważnie zajęła się muzyką. Efektem wielu lat pracy – komponowania muzyki i pisania tekstów – jest płyta, która ukazała się jesienią 2017 r. pod pseudonimem artystycznym IDA. „Prosta historia” – jest to pierwsza płyta wokalistki, którą muzycznie wsparli znakomici muzycy m.in. Maciej Muraszko i Kuba Frydrych, teksty do kilku piosenek napisała znana aktorka filmowa i teatralna Stanisława Celińska. Singiel „Będę inna”, promujący płytę, wybrał Marek Niedźwiecki z radiowej Trójki, gdzie w radiowym studio Ania udzieliła wywiadu. Płyta jest fantastycznie przyjmowana, zbiera bardzo pozytywne opinie i recenzje.

Gratulujemy!

Rokrocznie w programie uroczystości pojawia się artystyczny akcent. Tym razem scena należała do Katarzyny Groniec, która prezentowała swój autorski albumu „Ach!”

– było, ach, wspaniale!

Powtarzając za św. Tomaszem z Akwinu, Kultura jest właściwym kształtem życia człowieka jako takiego. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że przez nią człowiek odznacza się i odróżnia się od całej reszty istnień, wchodzących w świat widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury. (…)