Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W słupeckim starostwie odbyło się dziś (27.09.) posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której jednym z wielu zadań jest ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Komisja jest organem powołanym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Dzisiejsze posiedzenie miało na celu zapoznanie się ze stanem zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu słupeckiego oraz działaniami zapobiegawczymi i profilaktyką prozdrowotną, jaką realizuje PSSE w Słupcy. Przedstawiono także informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie nadzoru nad zwierzętami rzeźnymi oraz działaniami podejmowanymi w obszarze chorób odzwierzęcych i transmisji tychże na terenie powiatu.

W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym pojawiają się również zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego, takie jak: przemoc, narkomania czy kradzieże. Komisja zapoznała się ze stanem przygotowania szkolnictwa ponadpodstawowego w powiecie oraz zamierzeniami prewencyjnymi w tym zakresie.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, powiatowych służb sanitarnych i weterynaryjnych oraz starosta Jacek Bartkowiak, który, z mocy ustawy, jest przewodniczącym komisji.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla słupeckiej OSP

W ubiegłą sobotę (25.09.) miała miejsce uroczystość przekazania średniego wozu ratowniczo – gaśniczego słupeckiej jednostce OSP.

Zakup sfinansowany został częściowo ze środków Budżetu Obywatelskiego miasta Słupcy. W wydarzeniu, podczas którego symbolicznie przekazano kluczyki do pojazdu, wzięli udział strażacy, przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele jednostki oraz mieszkańcy miasta. Powiat reprezentował starosta słupecki Jacek Bartkowiak.

Anna Halaba wyróżniona KARIATYDĄ WIELKĄ

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w konkursie o statuetkę KARIATYDY, w bieżącym roku, słupczanka – pani Anna Halaba została wyróżniona KARIATYDĄ WIELKĄ. Celem konkursu jest uhonorowanie  wyróżniających się animatorów kultury oraz osób tworzących i wspierających kulturę w subregionie konińskim (Konin oraz powiaty koniński, słupecki, kolski i turecki).

Statuetki KARIATYDY Kapituła przyznaje w kategoriach: Twórca, Animator Kultury, Mecenas Kultury – Sponsor, Samorząd Lokalny, Nowa, Razem oraz (pewnie ta najważniejsza) Kariatyda Wielka.
Warto zauważyć, że w  Kapitule Konkursu o Kariatydę, od wielu już lat, zasiada słupczanka Katarzyna Rybicka – pracownik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Anna Halaba to nauczycielka języka polskiego w słupeckim liceum ogólnokształcącym. Od lat prowadzi (we współpracy z MDK i Panią Anną Czerniak) zespół teatralny „Human Sapiens”, który tworzą utalentowani uczniowie ogólniaka. Pisze scenariusze przedstawień,  i reżyseruje. Prowadzona przez Annę Halabę grupa teatralna wielokrotnie była wyróżniana i nagradzana podczas Przeglądów Twórczości Bożonarodzeniowej ANIOŁY w Kazimierzu Biskupim. Polonistka współpracuje także z Muzeum Regionalnym w Słupcy. Od wielu lat,  przygotowuje przedstawienia z okazji Nocy w Muzeum – są to tematyczne spektakle uwzględniające wszelkie detale sztuki scenicznej: słowo, muzyka, światło – wszystko to zasługuje na najwyższe słowa uznania.   W roku 2020, z okazji jubileuszu 730-lecia lokacji Słupcy, Urząd Miasta wydał scenariusze napisane przez Annę Halaba – tematycznie związane ze Słupcą oraz audiobook pt. „Słupca miasto owiane legendą”. Materiał trafił do  bibliotek i placówek oświatowych. Pani Anna Halaba to  polonistka z powołania,  zachęca młodych ludzi do angażowania się w życie szkoły i lokalnego środowiska poprzez poezję, teatr i recytację. Jej uczniowie zbierają laury na konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak w dzisiejszych czasach potrzebna jest nam kultura, poezja, wrażliwość … gdy wokół tyle złych emocji. Czym skorupka za młodu … chciałoby się rzec. Anna Halaba dba o to, aby ta skorupka młodych ludzi nasiąkała tym co najlepsze, najbardziej wartościowe, tym co niemierzalne a tak bardzo potrzebne.  GRATULUJEMY PANI PROFESOR.

Tekst i zdjęcia: Liceum Ogólnokształcące w Słupcy

Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy

Motion Trio – polskie trio akordeonowe, łączące w swej twórczości ogień muzyki o korzeniach wschodnioeuropejskich z lodowatą precyzją wielkich kompozytorów klasycznych. Pełna pasji i namiętności muzyka Motion Trio została doceniona przez współczesnych mistrzów, takich jak Michael Nyman, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Bobby McFerrin czy Joe Zawinul. Oryginalny repertuar Motion Trio zawdzięcza autorskim kompozycjom artystów tworzących zespół, w głównej mierze leadera – Janusza Wojtarowicza oraz Pawła Baranka i Marcina Gałażyna.

Założony ponad dwadzieścia pięć lat temu zespół przeszedł swą artystyczną drogę od koncertów na ulicach Europy po największe koncertowe sale świata, m.in.: nowojorską Carnegie Hall, Barbican Center w Londynie czy wiedeński Konzerthaus. Znakiem rozpoznawczym jest niezwykle oryginalne brzmienie tria, osiągane, co najważniejsze, przy zachowaniu dźwięku akordeonu: bez przetwarzania, bez udziału innych instrumentów, bez trików techniki. Artyści polegają jedynie na swojej doskonałej umiejętności gry na akordeonach, wyobraźni i talencie.

Muzyka Motion Trio łączy w sobie minimal music, jazz, rock, folk czyli „motion music” definiowane przez Janusza Wojtarowicza jako „muzyka, która poszukuje nowych dźwięków, nowych możliwości gry na akordeonie, nowego spojrzenia na niewykorzystany dotąd fascynujący instrument”. Trzynaście albumów wydanych do tej pory przez zespół zdobyło szerokie uznanie, zbierając pochwały i nagrody zarówno krytyków muzyki jazzowej jak i klasycznej.

Motion Trio wystąpiło w czterdziestu czterech krajach świata na wszystkich kontynentach.

Zespól gra na instrumentach Pigini Sirius Millenium, uważanych za najlepsze akordeony na świecie.

www.motiontrio.com

Międzynarodowy Dzień Muzyki – koncert w ZSM

Pohlnische Capelle

Europa w Polsce, Polska w Europie

Mikołaj Zgółka – koncertmistrz

PROGRAM:

Georg Philipp Telemann – Ouverture D-dur [TWV 55:D21]
Johann Gottlob Harrer – Sinfonia D-dur
Johann David Heinichen – Ouverture fur zwei Ob und Streicher Sei 205
Johann Gottlob Harrer – Sinfonia F-dur „Varsavia”
Johann Adolph Hasse – Uwertura do opery L`eroe cinese

 Pohlnische Capelle

Wolfgang Kube, Thomas Jahn – oboje
Mateusz Cendlak, Alicja Rozwadowska – rogi
Mikołaj Zgółka, Anna Barbara Kastelewicz – I skrzypce
Zbigniew Pilch, Marcin Tarnawski – II skrzypce
Lea Strecker –altówka

Stanisław Stanicki – wiolonczela
Tillmann Steinhoefel – violone
Natalia Hyżak – klawesyn

Współorganizacja: Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki

Międzynarodowy projekt wykonawczo-badawczy zasadza się na autentycznych przesłankach historycznych, sięgających wieku XVII i XVIII. Podówczas, w trakcie trwania personalnej unii między Saksonią i Królestwem Polskim powstała najlepsza i najbardziej znamienita kapela dworska tamtych czasów – Dresdner Hofkapelle. Ponieważ uosabiana przez postać króla Augusta II, następnie przez Augusta III unia z Polską wymuszała funkcjonowanie dwóch dworów – w Dreźnie i Warszawie, wybitni muzycy podróżowali wraz z orszakiem królewskim. Zespół, który występował wówczas w Warszawie i współpracował z polskimi muzykami zyskał miano Pohlnische Capelle. Inkorporował również wielu innych zagranicznych wykonawców zgodnie z panującym kosmopolitycznym trendem europejskim.

Działalność kapeli jest dobrze udokumentowana i pozwala na dość dokładne odtworzenie profilu jego działalności. Współcześnie dysponujemy wieloma materiałami badawczymi pozwalającymi odtworzyć sposób funkcjonowania zespołu, a nawet przeanalizować konkretne wydarzenia artystyczne, które odbyły się 300 lat temu. Dysponując niniejszymi przesłankami postanowiliśmy współcześnie dokonać reaktywacji zespołu, odzwierciedlając profil jego działalności w sposób niezwykle dokładny. Sama główna idea kulturowo-społeczna została postawiona jako najważniejszy punkt wyjścia: zespół tworzą muzycy pochodzący z Niemiec oraz Polski. Trzonem Kapeli jest Michaelis Consort z Lipska oraz polski kwartet smyczkowy Musicarius. Obydwa przedsięwzięcia od lat z sukcesami funkcjonują na muzycznej scenie wyspecjalizowanej w wykonawstwie muzyki dawnej. Ponadto z zespołem współpracują muzycy z Włoch i Francji – dokładnie tak jak miało to miejsce przed wiekami. Nova Capella Polska, czy też Neue Pohlnische Capelle – jak nazwali muzycy zespół współcześnie – ma na swym koncie szereg sukcesów. Z satysfakcją słuchaczy i sukcesami artystów odbyły się dwa tournée zespołu w roku 2014 i 2015 po Polsce i Niemczech. Nawiązana została owocna współpraca z Leipziger Kammerchor, która przyniosła kilka przedsięwzięć w Niemczech. Zespół odtworzył i przywrócił do życia koncertowego ciekawe i zapomniane niesłusznie utwory Heinichena, Caldary i Harrera. Msza A-dur Heinichena została wykonana i nagrana po raz pierwszy w historii muzyki i fonografii. Działalność ta jest związana z pogłębionym studium badawczym i muzykologicznym – muzycy współpracują z wieloma znamienitymi osobistościami ze świata nauki – prof. Barbarą Weirmann (Berlin/Drezno), prof. Alina Żórawska-Witkowska (Warszawa), prof. Gerhard Poppe (Drezno). Wsparcie to zaowocowało organizacją konferencji naukowej na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, podczas której udało się połączyć naukowe środowiska wykonawcze i muzykologiczne. Wystąpienia naukowców z Warszawy, Nowego Jorku, Drezna i Poznania były pierwszym tak wyczerpującym przedsięwzięciem w historii muzykologii i wykonawstwa historycznego w Polsce. Niniejsze przedsięwzięcie zyskało również swój wymiar praktyczno-edukacyjny – zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów i studentów w Pirnie, Magdeburgu i Poznaniu. W ten sposób zapomniana idea Pohlnische Capelle zostaje również propagowana pośród młodszych pokoleń muzyków.

Drugi przetarg na sprzedaż działek w Piotrowicach i Kochowie

Zarząd Powiatu Słupeckiego po raz drugi przystępuje do sprzedaży trzech działek stanowiących majątek samorządu. Dwie nieruchomości zlokalizowane są w Piotrowicach, jedna w Kochowie. Pierwszy przetarg ogłoszony 1 czerwca, a zamknięty 12 sierpnia zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli pierwsze postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg. Postępowanie prowadzone będzie w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Sprzedaż dotyczy działek w Piotrowicach o powierzchni 4,1775 ha oraz 3,8517 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Obecnie tereny te są niezagospodarowane z przebiegającą w odległości 200 m siecią wodociągową i energetyczną.

Natomiast nieruchomość w Kochowie składa się z kilku działek o łącznej powierzchni 8,3222 ha. Wchodzi ona w skład Złoża Kruszywa Naturalnego „KOCHOWO”. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny eksploatacji kruszyw naturalnych i lasów. Na działce znajdują się złoża piasku.

Zarząd Powiatu Słupeckiego zdecydował o sprzedaży zbędnych, z punktu widzenia realizacji zadań samorządu, nieruchomości, aby pozyskać wpływy do budżetu, dzięki którym możliwe będzie finansowanie innych przedsięwzięć. Powiaty, w przeciwieństwie do gmin, nie mają wpływów z tytułu samodzielnych dochodów podatkowych, finansowanie zadań inwestycyjnych mogą realizować wyłącznie poprzez oszczędności lub sprzedaż części majątku.

Zarząd Powiatu chce sprzedać budynek po dawnej “piątce”

Budynek po dawnej szkole specjalnej przy ul. Plac Szkolny 14 ma zostać sprzedany. Zarząd Powiatu Słupeckiego przyjął na dzisiejszym (21.09.) posiedzeniu uchwałę o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

4-kondygnacyjna budowla stoi opuszczona od kilkunastu lat i wymaga kapitalnego remontu. Część główna obiektu została wybudowana w roku 1920, obecnie brak w nim elementów wewnętrznych oraz podstawowych instalacji.

Nieruchomość położona jest w środkowej części miasta i ograniczona od strony północnej i zachodniej drogami gminnymi. Z pozostałych stron działkę o pow. 0,2198 ha otacza zabudowa usługowo-handlowa. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Plac Szkolny, natomiast dojazd do utwardzonego parkingu znajduje się od strony ulicy Ratajczaka. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz cieplik. Teren jest w pełni zagospodarowany, nieogrodzony.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy przeznaczony jest pod działalność usługową, w tym również usługi publiczne. Przetarg odbędzie się 26 listopada o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej. Cena wywoławcza wynosi 1 230 000 zł, w którą wliczony jest już podatek VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wys. 61 500 zł.