Kolejne Rycyki zasiliły populację Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego

W ramach projektu czynnej ochrony zagrożonego wyginięciem Rycyka, na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego wypuszczono dziś (19.07.) kolejne odchowane osobniki, aby zasilić lokalną populację tego niewielkiego ptaka z rodziny bekasowatych.

Rycyk, niegdyś licznie występujący na terenie parku prawie całkowicie zniknął z przyrodniczego krajobrazu naszych okolic. Dzięki staraniom przyrodników z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz finansowemu wsparciu samorządu województwa udało się w sztucznych warunkach odchować ptaki i dziś wypuścić je na wolność.

Podobne działania w ramach ochrony rycyka podjęte były w latach ubiegłych i jak widać projekt jest kontynuowany.

W wydarzeniu licznie wzięli udział miłośnicy przyrody, ale także przedstawiciele władz samorządowych: Piotr Kowalski – wicestarosta słupecki, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jacek Bogusławski, wójt gminy Lądek Artur Miętkiewicz oraz przedstawiciele ZPKWW z dyrektorem Rafałem Śniegockim.

Cyberbezpieczny Samorząd

Informujemy, iż Powiat Słupecki realizuje projekt Cyberbezpieczny Samorząd, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupcy. W ramach projektu zakupione zostaną rozwiązania technologiczne służące do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązania organizacyjne, które pozwolą zapewnić aktualność wdrożonych rozwiązań ze względu na wymogi prawa.

Dyżury WOPR na Jeziorze Powidzkim

HARMONOGRAM DYŻURÓW

JEZIORO POWIDZKIE NA SEZON 2024

WOPR ZR KONIN

DRUŻYNY WOPR DZIAŁAJĄCE NA JEZIORZE POWIDZKIM 

OD 22-06-2024 DO 08-09-2024 r.

Dyżury drużyn WOPR w soboty i niedziele.

Lp.

Nazwisko i imię

Telefon

(tylko do celów alarmowych)

Termin

(data/godzina)

Uwagi

1.

 

Powidz Dzika Plaża

Rożek Arkadiusz

 

 

501-950-315

23.06.2024 , w godz. 1300-1800

30.06.2024 , w godz. 1300-1800

 

2.

Powidz

Miczyńska Milena

Neyder Dariusz

Kapec Włodzimierz

 

534-644-238

608-059-401

23.06.2024 , w godz. 1300-1800

29.06.2024 , w godz. 1300-1800

17.08.2024 , w godz. 1300-1800

 

 

3.

Ostrowite OSP

Ziółkowski Krzysztof

Kluga Arkadiusz

 

573-230-340

609-297-652

06.07.2024 , w godz. 1300-1800

18.08.2024 , w godz. 1300-1800

 

 

4.

Giewartów

Dorociak Dawid

Rutkowski Tomasz

 

603-610-074

07.07.2024 , w godz. 1300-1800

31.08.2024 , w godz. 1300-1800

 

 

5.

Powidz

Cierniak Paweł

 

601-284-418

13.07.2024 , w godz. 1300-1800

14.07.2024 , w godz. 1300-1800

27.07.2024 , w godz. 1300-1800

28.07.2024 , w godz. 1300-1800

10.08.2024 , w godz. 1300-1800

11.08.2024 , w godz. 1300-1800

 

6.

Powidz Dzika Plaża

Piguła Tomasz

 

607-620-383

20.07.2024 , w godz. 1300-1800

21.07.2024 , w godz. 1300-1800

 

 

7.

Przybrodzin Wojsko

Mariusz Sikorski

Radziszewski Damian

 

604-554-059

887-881-834

03.08.2024 , w godz. 1300-1800

04.08.2024 , w godz. 1300-1800

 

 

8.

Kosewo

Pająk Hubert 

Pająk Sławomir

 

505-073-138

504-824-213

24.08.2024 , w godz. 1300-1800

25.08.2024 , w godz. 1300-1800

 

 

9.

Powidz

Kownacka Agnieszka

Kownacki Stanisław

 

607-092-420

01.09.2024 , w godz. 1300-1800

07.09.2024 , w godz. 1300-1800

08.09.2024 , w godz. 1300-1800

 

 

 

Za Zarząd:

                                                                                                             Prezes ZR WOPR Konin

                                                                                                                 Małgorzata Chuda 

KOMUNIKAT O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

Ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na usuwanie w 2024 r. azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął decyzję, iż z upływem dnia 02.07.2024 r. kończy nabór wniosków na realizacje niniejszego Zadania. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium odbędzie się 11 września 2024 roku (10:00-12:30).

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów
w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89709&p_id=18

W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (za pośrednictwem domów seniora, klubów seniora, centrów aktywności seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek itp.). W przypadku zgłoszeń grupowych wypełniając formularz należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników webinarium.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 10 września 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco.

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz z linkiem) na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Urząd KNF – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów – 11 września 2024 roku

Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR.docx

IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Słupeckiego – zaproszenie

Sesja  odbędzie się w dniu  1 lipca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 830 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.
  6. Zakończenie obrad.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Piotrowicach

Zarząd Powiatu Słupeckiego informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek Powiatu Słupeckiego.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Piotrowice, gmina Słupca, prowadzony będzie w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość składa się z działek o numerach 100/3 i 599 o łącznej powierzchni 3.8517 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Jednocześnie informuję się, iż projektowana jest zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca dopuszczająca budowle i urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii – elektrowni słonecznej – fotowoltaiki, w tym o mocy przekraczającej 500 kW wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi.

Cena wywoławcza wynosi 1 058 292,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 11 września 2024 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20 na Sali posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 6 września 2024 r. w wysokości 52 914,60 zł.

Szczegółowe informacje:

https://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/ogloszenia-i-komunikaty/zarzad-powiatu.html?pid=10214

bądź pod numerem telefonu:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (063) 275-86-19 / 275-86-20