Przełom października i listopada upłynął w Ekonomiku pod znakiem warsztatów online, które przeprowadzili doświadczeni edukatorzy i edukatorki Muzeum POLIN. Zajęcia zrealizowane zostały metodami warsztatowymi, a także w formie spotkań z przewodnikami na wystawach Muzeum. W sumie odbyło się 10 warsztatów w trzech grupach tematycznych:

„Jak pięknie się różnić”- klasy pierwsze

„Polska tolerancyjna ?”- klasy drugie

„Auschwitz nie spadło z nieba”- klasy czwarte

Była to doskonała okazja do uzupełnienie wiedzy, a także do kontaktu ze specjalistami z instytucji kultury, którzy poruszając niejednokrotnie trudne tematy, potrafili stworzyć  na zajęciach dobrą atmosferę współpracy i zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa.