20 maja 2020 r. starostwo słupeckie odwiedziła Magdalena Górska, prezes Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Pani Prezes złożyła na ręce starosty dwa czeki od Fundacji szkoły – każdy z nich opiewa na kwotę 15.000 zł! Czeki trafią do Zespołu Szkół Ekonomicznych, a dyrekcja szkoły zadecyduje, których absolwentów tak hojnie wynagrodzić, biorąc pod uwagę wyniki w nauce i sytuację materialną ucznia. Każdemu z obdarowanych uczniów czek pozwoli na bezpłatną naukę przez całe trzy lata studiów licencjackich!
Bardzo dziękujemy!

list intencyjny