Wojewoda wielkopolski decyzją, na podstawie art. Il h ust. I i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (…) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

poleca wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego obejmującego powiaty: gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, miasto na prawach powiatu Poznań, rawicki, słupecki, wolsztyński, czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. dziennych domach i klubach seniora;
  3. środowiskowych domach samopomocy;
  4. warsztatach terapii zajęciowej.