Edmund Głogowski zmarł 1 września 2020 r. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 4 września w kaplicy cmentarnej w Słupcy. Na ostatnie pożegnanie Nauczyciela, Harcmistrza, Przyjaciela … licznie przybyła rodzina, koleżanki i koledzy, znajomi, sąsiedzi … a także starosta słupecki Jacek Bartkowiak, który po zakończonej Mszy świętej pogrzebowej odczytał treść uchwały Zarządu Powiatu Słupeckiego, na mocy której Edmund Głogowski został uhonorowany odznaką ZASŁUŻONY DLA POWIATU SŁUPECKIEGO.   

Nie takie były plany. Niestety odznaczenia nie zdążyliśmy Edmundowi Głogowskiemu wręczyć za życia. Starosta honorowe odznaczenie przekazał wdowie.

Edmund Głogowski na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako wspaniały nauczyciel geografii, astronomii i plastyki, harcerz, propagator turystyki …

Słowa pożegnania wypowiedzieli także: hm. Władysław Szymański – komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP, mjr Tadeusz Janas y Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim oraz Tadeusz Raczkowski – dyrektor LO w Słupcy.

Cześć Jego Pamięci!