POD PATRONATEM Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałków, Senatorów, hierarchów Kościoła i Instytucji Samorządowych już od pięciu lat organizowany jest filmowy Konkurs Historyczny Patria Nostra. Konkurs adresowany jest do młodzieży polskiej i polonijnej i ma na celu propagowanie wiedzy o historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego, krzewienie patriotyzmu oraz budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

W DOTYCHCZASOWYCH  edycjach Konkursu wzięło udział blisko 2.700 uczniów i nauczycieli z Polski i całego świata, realizując ponad 700 filmów i animacji odwołujących się do dziejów naszej Ojczyzny. W aktualnej V edycji weźmie udział ok. 1.500 naszych młodych rodaków z Polski i zagranicy.

JESTEŚMY DUMNI z tego, że wykonane przez młodzież prace mają bardzo wysoki poziom, zarówno merytoryczny jak i artystyczny, i mogą pełnić funkcje edukacyjne i popularyzujące historię Polski. Jednocześnie cieszy nas, że mogliśmy przekazać wszystkim uczestnikom Konkursu atrakcyjne nagrody. Laureaci konkursów wzięli udział w wycieczkach do Brukseli. Nagrodą dla młodzieży polonijnej były kilkudniowe wycieczki edukacyjne do Polski.

ZAPRASZAMY uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału jednym z konkursów które są obecnie realizowane w ramach aktualnej V edycji:

  1. Konkurs Mazowiecki
  2. Konkurs Małopolski
  3. Konkurs Wielkopolski
  4. Konkurs Światowy

Są jeszcze wolne miejsca w każdym z czterech konkursów. Zaproszenie kierujemy do młodzieży w wieku 12-19 lat ze szkół podstawowych i średnich, a także parafii i organizacji polonijnych i społecznych z całego świata.

TERMIN REJESTRACJI uczestników upływa dnia 15 maja, zaś termin nadsyłania filmów i animacji 31 maja.

GALE FINAŁOWE  konkursów odbędą się we wrześniu w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W przypadku  niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, Gale Finałowe zrealizowane zostaną za pośrednictwem telewizji, z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacji.

NAGRODY w konkursach Patria Nostra otrzymują wszyscy uczestnicy. Dla Zwycięzców przewidziane są wycieczki do Polski lub do Brukseli (oczywiście jeśli ich realizacja będzie możliwa).  Dla pozostałych uczestników –  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

REJESTRACJA  w konkursie, podobnie jak sam konkurs odbywa się w Internecie. Aby przystąpić do konkursu niezbędny jest entuzjazm oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.konkurs-patrianostra.pl

Konkurs PATRIA NOSTRA — zaproszenie dla szkół z WIELKOPOLSKI