W Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, 16 października, miało miejsce podpisanie umów na modernizację, rozbudowę czy budowę ośrodków kultury. Umowy podpisał wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz wójtowie i skarbnicy poszczególnych gmin.

Przybyłych na uroczyste spotkanie gości powitał gospodarz miejsca starosta słupecki Mariusz Roga –  (…) Cieszy fakt, iż dziś podpisane zostaną umowy na budowę centrów kultury –  miejsc, gdzie gromadzić się będą ludzie, aby realizować prospołeczne inicjatywy. Witam serdecznie Pana Marszałka Krzysztofa Grabowskiego, który przyjechał z tymi dobrymi informacjami do nas. Witam wójtów i skarbników, którzy umowę wspominane podpisywać będą. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski przybliżył tematykę dot. podpisania umów z samorządami powiatu słupeckiego – W czwartek (11.10) Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął kolejny konkurs dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym, razem dotyczył on inwestycji w obiekty kultury. Mówimy tu głownie o świetlicach wiejskich czy gminnych ośrodkach kultury. Na tej liście znalazło się 376 takich miejsc w Wielkopolsce, w tym 3 z powiatu słupeckiego. Dofinansowanie dla każdej gminy wynosi 500 tys. zł – a więc półtora miliona złotych trafia na teren powiatu słupeckiego. Bardzo serdecznie gratuluję. Są to kolejne środki, które w ramach PROW trafiana do powiatu słupeckiego, bo również w tej sali, dzięki uprzejmości Pana Starosty, w 2016 r. podpisywane były umowy z wieloma gminami na modernizacje i budowę nowych dróg lokalnych, ale również jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową podobne umowy były podpisywane. W sumie w ramach tego programu wydaliśmy ponad pół miliarda złotych na wspomniana działania, ale również na działania związane z konkursami organizowanymi przez Lokalne Grupy Działania w Wielkopolsce. Cieszę się, w Słupcy po raz kolejny mogę takie umowy podpisać. Cieszę się, że środki europejskie, które są dystrybuowane za pośrednictwem samorządu województwa wielkopolskiego trafiają na obszary wiejskie i widzimy, że obszary te się bardzo rozwijają. (…) Jako region jesteśmy jednym z liderów jeśli chodzi o wydatkowanie środków europejskich. (…)              

Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit podpisał umowę o przyznanie pomocy na operację pt. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo, w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński podpisał umowę o przyznanie pomocy na operację pt. Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegającą ma rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie, w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020.     

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz podpisał umowę o przyznanie pomocy na operację pt. Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne  – Przebudowa Gminne go Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK, w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020.