Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

Komisja Rewizyjna

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 
2.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

26.06.2019 r.

godz. 1400

1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 r.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2018.

– zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 r.

– dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.

– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Słupeckiego na rok 2019.

– uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

3.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

25.06.2019 r.

godz. 1300

 

1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 r.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.

– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

– uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

4.

Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

24.06.2019 r.

godz. 800

 

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2018 rok.

2. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 r.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019,

– uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

5.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

24.06.2019 r.

godz. 1400

 

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2018 rok.

2. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2018.

– zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 r.

– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019

– uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego

6.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

27.06.2019 r.

godz. 1430