Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

18.03.2024 r., godz. 1300

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2023 roku.
 2. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  za 2023 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia
  do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowych programów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej
  na lata 2024-2027.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2024-2026.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

19.03.2024 r., godz. 1300

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2023 roku.
 2. Informacja o działaniach podejmowanych przez Wielkopolska Izbę Rolniczą.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
3. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Posiedzeń Zarządu”

 

20.03.2024 r., godz. 1000

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  a) określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim,
  b) przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
  c) zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego,
  d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
4. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

21.03.2024 r., godz. 1300