Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia
1.      Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”/

on-line

21.12.2020 r.

godz. 740

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

2.      Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021 i zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.

 

 
2.      Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”/

on-line

21.12.2020 r.

godz. 1300

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 roku.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

5.      Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021 i zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.

 
3.      Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”

22.12.2020 r.

godz. 900

 

1.      Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2020 roku oraz przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

2.      Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy z zakresu realizacji zadań w 2020 roku.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

4.      Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021 i zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.

 
4.     

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

„sala Herbowa”/

on-line

28.12.2020 r.

godz. 1430

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 roku.

2.      Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2020 roku oraz przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.

5.      Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021 i zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.