Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce

posiedzenia

Data posiedzenia
1. Komisja Rewizyjna

 

 

 

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala nr 25

 

8.05.2018 r.

godz. 900

11.05.2018 r.

godz. 1000

Program posiedzenia: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok.
2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji  

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

8.05.2018 r.

godz. 1430

  Program posiedzenia: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok.
3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

15.05.2018 r.

godz. 1300

 

  Program posiedzenia: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok.
4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

10.05.2018 r.

godz. 1400

 

  Program posiedzenia: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok.
5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

9.05.2018 r.

godz. 1330

 

  Program posiedzenia: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2017 rok.
6. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

25.05.2018 r.

godz. 1400