Harmonogram posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu

Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce

posiedzenia

Data posiedzenia
1. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

16.10.2018 r.

godz.1215

2.

Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

16.10.2018 r.

godz. 1300

3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

17.10.2018 r.

godz.1300

4. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

17.10.2018 r.

godz. 1400