Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu Słupeckiego, która odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 23 listopada 2018 r.

będzie można oglądać online – początek godz. 16.00

transmisja TUTAJ

lub TUTAJ

 

I n f o r m a c j a 

Obrady Sesji Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane  za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

(Art. 15 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U z 2018 r. poz. 995)