W piękne czerwcowe popołudnie (05.06), odbył się III Integracyjny Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Dom dla Dzieci Młodzieży „Szansa” w Kosewie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kosewie. Sąsiedztwo obydwu placówek od lat owocuje udaną współpracą, czego dowodem są m.in. rodzinne pikniki organizowane dla zintegrowania podopiecznych i wychowanków oraz ich rodzin.

Zaproszenie na to szczególne święto przyjął m.in. starosta powiatu słupeckiego Mariusz Roga, Danuta Szpiler – dyr. PCPR Słupca, Grażyna Tylman – sekretarz Urzędu Gminy w Ostrowitem, członkinie Fundacji Pomocy Dzieciom „Tak po Prostu” z Poznania z prezes Agnieszką Pantkowską na czele, członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Na TAK” ze Słupcy z prezes Beatą Mikołajczewską na czele, Sylwia Włodarczyk – dyr. Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku wraz z pracownikami i wychowankami, Anna Czerniak – członek zarządu powiatu słupeckiego – gości powitały kierujące placówkami: Karolina Grobla (WTZ Kosewo) oraz Iwona Byczkowska (DdDiM Szansa).

Karolina Grobla oraz Iwona Byczkowska wręczyły podziękowania Przyjaciołom i Darczyńcom kierowanych przez siebie placówek, którzy swoim dobrym sercem, życzliwością i zaangażowaniem sprawiają ogromną radość wychowankom i podopiecznym.

Beata Mikołajczewska nagrodziła kilkoro uczestników WTZ Kosewo za szczególne zaangażowanie z życie warsztatu.

Również Agnieszka Pantkowska nagrodziła wychowanków Domu Dziecka za szczególne zaangażowanie w reprezentowanie placówki, osiągane sportowe sukcesy, dobre wyniki w nauce i działania w wolontariacie.

Specyfika sąsiadujących z sobą placówek nie zbyt często pozwala na codzienne spotkania i dlatego rodzinny piknik jest doskonałą okazją, aby wspólnie bawić się, rozmawiać i biesiadować. Wychowankowie, podopieczni i ich bliscy wspólnie spędzili miło czas. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji: zabawy z animatorem, tańce, wspólne grillowanie, fotobudka i dmuchane zamki. Pogoda dopisała i humory też.